Stock foto afdelegation, virksomhedskultur, job

Særligt for ledere

I BUPL Århus kan du få rådgivning i forhold til, at du er medarbejder og lønmodtager og i øvrigt også i forhold til institutionens formål og kerneopgave, lederens rolle som arbejdsgiverrepræsentant og ledelsesperson. Vi tilbyder inspiration, sparring og hjælp i lederjobbet med et pædagogfagligt udgangspunkt. BUPL Århus´s lokale lederarbejde varetages af Ulf Groth Berntsen, Leder-TR, Helle Ebsen, politisk ansvarlig samt Sanne Bjørn, lederrådgiver,

Lokal lederforening

Som leder og medlem af BUPL er du automatisk medlem af BUPL’s Lederforening. 

Lederforeningens bestyrelse

• Maiken Grønvall, formand (selvejende DTL – Børnebåndet) – magro@aarhus.dk // 4185 6885 (valgt 2022)

• Kristine Schroll (DTL – Hasle Dagtilbud) - kisc@aarhus.dk // 2920 4180 – repræsentant til bestyrelsen i den centrale lederforening og kongresdelegeret for Lederforeningen (valgt 2022)

• Mette Bjerregaard Jensen, fælles leder TR pædagogfaglige ledere, Børn og Unge - mebj@bupl.dk // 6195 9994 (valgt 2023).

• Ulf Groth Berntsen, faglig sekretær, ugb@bupl.dk | 6196 4181 - ledernes repræsentant til den lokale fagforeningsbestyrelse (valgt 2022)

• Christian Kamp, pæd. leder 0-6 år – Idrætsinstitutionen Tumlehøjen – chkc@aarhus.dk | 2496 1067 (valgt 2022)

• Laila Nielsen, pæd. leder skoleområdet – Holme Skole – laini@aarhus.dk | 5171 5464 (valgt 2022)

• Tina Skaarup Olesen, selvejende DTL 0-6 år – Børnely – tsol@aarhus.dk | 2479 2953 (valgt 2022)

• Bettina Bech, pæd. leder 0-6 år – Børnehuset Frydenlund – bebe@aarhus.dk | 2920 4328 (genvalgt 2023)

• Inge Skov, pæd. leder 0-6 år – Idrætsbørnehuset v/ Globus 1 – insk@aarhus.dk | 2920 4241 (valgt 2022)

• Thomas Sprogø, pæd. leder klubben Søndervang – ths@aarhus.dk | 4187 3895 (valgt 2022)

• Mette Hornemann, pæd. leder 0-6 år – Børnehuset Derudá – hornemann@aarhus.dk | 2337 2027 (valgt 2022)

• Steffen Klittgaard Andreasen, pædagogisk leder - Børnehuset Himmelblå – stekan@aarhus.dk 41872877 (Valgt 2023)

• Johnny Krämer Christensen, dagtilbudsleder – Skjoldhøj Dagtilbud – jokc@aarhus.dk  21515154 (Valgt 2023)

Suppleanter

• Stig Thesbjerg Leonhardt, fritidspæd. leder Sølystskolen – lstth@aarhus.dk | 2920 4303 (valgt 2023)

Valgt på årsmødet 2023.

Lederrådgivning

BUPL’s Lederforening tilbyder lederrådgivning. Lederrådgivningen varetages af leder-TR Mette Bjerregaard Jensen, Ulf Groth Berntsen samt Sanne Bjørn.

Lederne i BUPL Århus kan henvende sig og få råd og vejledning, konkrete oplysninger, ny viden eller sparring i forhold til at løse en problemstilling.

Kontakt:

Mette Bjerregaard Jensen, leder-TR - mebj@bupl.dk // 6195 9994

Ulf Groth Berntsen, faglig sekretær -  aarhus@bupl.dk // 3546 5656 / 6196 4181

Sanne Bjørn - sbj@bupl.dk // 2713 4440

Leder-TR

I Århus er lederne repræsenteret af en fuldtidsfrikøbt leder-TR. Hvert andet år er der valg til leder-TR. Alle ledere har ret til at være med til at vælge leder-TR.

Mette Bjerregaard Jensen er leder-TR i BUPL Århus. Mette er blevet valgt for en periode på 2 år med tiltrædelse den 1. januar 2024. Kontakt: mebj@bupl.dk eller tlf. 3546 5656 / 6195 9994.

Hvert andet år er der valg til leder-TR. Alle ledere har ret til at være med til at vælge leder-TR.

Fakta:
Funktionsperioden for leder-TR (2024-2025) løber til 31. december 2025.
Leder-TR´en er repræsentant for alle pædagogiske ledere, fritidspædagogiske ledere, fritidsledere, dagtilbudsledere og SFO-ledere.

Valg til leder-TR
Der er valg til leder-TR på leder-årsmødet i efteråret, ulige år.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.