Der er arbejdsmiljørepræsentanter på alle institutioner i Aarhus Kommune. De er, sammen med lederen, en del af arbejdsmiljøgruppen. Det er arbejdsmiljøgruppen du skal kontakte, hvis du vil drøfte forhold i arbejdsmiljøet.
Du kan også kontakte fællesarbejdsmiljørepræsentanterne, arbejdsmiljøkonsulenterne i Aarhus Kommune eller BUPL Århus.

Netværksmøder for arbejdsmiljørepræsentanter

BUPL Århus afholder netværksmøder for arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) tre gange årligt. Netværksmøderne er en god støtte i arbejdsmiljøarbejdet. Netværket giver AMR mulighed for at mødes på tværs og dele erfaringer, og for at møde fagpersonerne fra BUPL Århus.

Møder i 2024

Dagtilbud nord-øst og selvejende: 20. februar, 14. maj, 17. september og 19. november kl. 9-12

Dagtilbud syd-vest: 27. februar, 21. maj, 19. september, 10. december kl. 9-12

Skole/SFO: 29. februar, 23. maj, 5. september, 21. november kl. 8.30-11.30

Klub: 21. februar, 15. maj, 4. september, 20. november kl. 9.30-12.

Fællesarbejdsmiljørepræsentanter

Fællesarbejdsmiljørepræsentanterne er dine repræsentanter i Aarhus Kommune og i MED-systemet. De hjælper med svar vedr. arbejdsmiljø:

• Helle Elmstrøm, heej@aarhus.dk / mobil 4185 9142

• Ann Rasmussen, anrasm@aarhus.dk / mobil 4187 3300

Arbejdsmiljøkonsulenter i Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøgruppen kan henvende sig til kommunens arbejdsmiljøkonsulenter.

Arbejdsmiljøgruppen (leder og arbejdsmiljørepræsentant) kan få støtte og sparring vedrørende Aarhus Kommunes retningslinjer og politikker for arbejdsmiljøet. De kommer gerne på besøg og drøfter konkrete arbejdsmiljøforhold:

• Troels Luun Nautrup, arbejdsmiljøkonsulent: 4188 6707 / ntl@aarhus.dk

• Lene Stevn, arbejdsmiljøkonsulent: 4185 7055 / ls@aarhus.dk

Arbejdsmiljøkonsulenter i BUPL Århus

• Politisk ansvarlig samt ansvarlig for netværksmøder: Ulf Groth Berntsen, faglig sekretær, ugb@bupl.dk

• Psykisk arbejdsmiljø: Ditte Marie Plovmand, personsagsbehandler, dmp@bupl.dk

• Fysisk arbejdsmiljø: Vibeke Sørensen, sekretariatsmedarbejder, vis@bupl.dk

Valgskema

Hvis du er valgt eller genvalgt til arbejdsmiljørepræsentant, er det vigtigt, at du indsender oplysningerne om valget til BUPL. Oplysningerne er vigtige for, at BUPL kan give dig den bedste støtte.

Derudover skal din kommune/ arbejdsgiver have besked om valget, da de blandt andet er ansvarlige for arbejdsmiljøuddannelsen.

Oplys BUPL om dit valg via denne formular (ny side)

Arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen gennemfører eller har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage.

Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter, at den pågældende arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder er valgt eller udpeget.

Den lokale leder er ansvarlig for, at medlemmerne af arbejdsmiljøgruppen bliver tilmeldt arbejdsmiljøuddannelsen. Tilmelding sker via Børn og Unges kursusdatabase.

Mere om valg og uddannelse i bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Arbejdspladsvurdering

En kort vejledning til arbejdet med arbejdspladsvurdering: "Ni tilgange fra BUPL Århus".

Psykisk og fysisk arbejdsmiljø (opret link)

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.