GF

Generalforsamling

På generalforsamlingen sætter vi retningen og rammen for arbejdet i din fagforening, ligesom vi debatterer og vælger bestyrelse og formandskab.

Generalforsamling

BUPL Storkøbenhavn holder ordinær generalforsamling d. 6. oktober 2022 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446 i Hvidovre

På generalforsamlingen får du både indblik i og kan sætte dit præg på, hvad bestyrelsen og fagforeningen skal arbejde med. Du er også med til at beslutte, hvad dit kontingent skal bruges til, så der er mange grunde til at møde op.
 

Dagsorden

 1. Formalia
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse af lovlig indvarsling, dagsorden og forretningsorden
 2. Bestyrelsens skriftlige beretning og formandens mundtlige beretning
 3. Orientering fra hovedbestyrelsen
 4. Regnskab for 2021
 5. Indkomne forslag
 6. Kongres 2022
 7. Budget 2021, inkl. normeringsplan
 8. Valg
  1. Næstformand
  2. Kasserer
  3. Hovedbestyrelsesmedlem
  4. Første og anden suppleant for hovedbestyrelsesmedlemmerne
  5. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
  6. Suppleanter til bestyrelsen
  7. Kongresdelegerede
  8. Tre suppleanter for de kongresdelegerede
  9. Kritiske revisorer
  10. Suppleanter for kritiske revisorer
  11. Fanebærer
 9. Eventuelt

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender, der alene vedrører fagforeningens forhold. 

Både pædagoger og ledere, der deltager i generalforsamlingen

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.