GF19

Generalforsamling

På generalforsamlingen sætter vi retningen og rammen for arbejdet i BUPL Storkøbenhavn, ligesom vi debatterer og vælger bestyrelse og formandskab. På BUPL Kongres sætter vi sammen med de øvrige lokale fagforeninger retningen for BUPL.

Generalforsamling

På generalforsamlingen får du både indblik i og kan sætte dit præg på, hvad bestyrelsen og fagforeningen skal arbejde med. Du er også med til at beslutte, hvad dit kontingent skal bruges til, så der er mange grunde til at møde op.

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender, der alene vedrører fagforeningens forhold. 

BUPL Storkøbenhavns generalforsamling afholdes årligt og så vidt muligt første torsdag i oktober. Generalforsamling blev 2022 blev afholdt 6. oktober i Hvidovre.
 

Dokumenter til GF2022:

 

BUPL Storkøbenhavns bestyrelse deltager i BUPL Kongres. BUPL Kongres 2022 blev afholdt 24. - 26. november.

BUPL Storkøbenhavn satte tydelige aftryk på Kongres 2022 

Læs mere om Kongres 2022

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.