Har du brug for hjælp?

Det kan være, at du har spørgsmål til dine løn- og ansættelsesforhold, har problemer på din arbejdsplads eller er blevet syg og i en periode ikke kan passe dit arbejde, så kan du altid få hjælp af en af vores løn- og overenskomstkonsulenter eller personsagsbehandlere. Og skulle du være så uheldig at blive afskediget, så skal du vide, at vi altid går ind i sagen.

 • Vi vejleder dig, når du søger job
 • Vi hjælper dig med at tjekke din løn og pensionsbidrag
 • Vi vejleder dig om arbejdstidsaftaler og arbejdstidstillæg
 • Vi vejleder om, hvilke rettigheder og forpligtelser
 • Vi rådgiver dig, hvis du bliver kaldt til tjenstlig samtale
 • Vi rådgiver dig, hvis dine ansættelsesvilkår bliver ændret
 • Vi bistår og rådgiver dig, hvis du bliver afskediget
 • Vi vejleder dig om dit arbejdsmiljø
 • Vi bistår og rådgiver dig, hvis du får en arbejdsskade
 • Vi rådgiver dig om dine rettigheder i forbindelse med ferie og feriepenge
 • Vi bistår og rådgiver dig, når du bliver senior
 • Vi vejleder dig i forbindelse med din graviditet, barsel, adoption eller forældreorlov
 • Vi vejleder dig, hvis dine børn eller andre i familien er syge
 • Vi vejleder dig om dine rettigheder, hvis du er syg
 • Vi vejleder dig om din pension

Kontakt os på 35 46 53 00 eller storkobenhavn@bupl.dk 

 

Torsdagscafeer, formiddagscafeer, temadage mm

Som medlem kan du gratis benytte dig af vores tilbud om at deltage i torsdagscafeer om typiske pædagogfaglige emner, formiddagscafeer eller heldagsarrangementer som Pædagogisk Folkemøde. Du finder de aktuelle tilbud under Arrangementer

 

Netværk for stressramte

Er du blevet ramt af stress, har du mulighed for at komme med i et netværk for stressramte pædagoger. Vi mødes cirka hver 3. uge, og der er mellem 6 og 8 deltagere i hvert netværk. Vi mødes i alt cirka 10 gange. Det vil fremgå af nyhedsbreve og under Arrangementer, når vi åbner nye netværk. Du kan også høre mere om netværket ved at sende en mail til stressvejleder Charlotte Toft på Mit BUPL eller cto@bupl.dk, som så vil kontakte dig. 

 

Løntjek

Det kan være svært at gennemskue tillæg, erfaringsgrundlag, pension, feriepenge og de mange andre poster, der kan være på en lønseddel. Men som medlem af BUPL Storkøbenhavn kan du få tjekket, om du får den rette løn.

Hvis du vil have tjekket, om du får den løn, du er berettiget til, skal du udfylde og sende følgende:

 • Kopi af dit ansættelsesbrev
 • Kopi af de seneste lønsedler

Du skal sende ovenstående til storkobenhavn@bupl.dk
Herefter gennemgår BUPL Storkøbenhavns lønsagsbehandler din løn, og du bliver efterfølgende kontaktet via Mit BUPL.

 

Karriererådgivning

BUPL’s karriererådgivning et tilbud til dig, der:

 • vil have sat ord på, hvad du kan, og hvad du vil med din faglighed som pædagog
 • vil planlægge eller drøfte muligheder for dit arbejdsliv og din faglige udvikling
 • er sagt op fra dit job og har brug for at drøfte din videre vej
 • oplever mistrivsel i dit arbejde, så du overvejer, hvordan du bedst kommer videre i arbejdslivet

Skriv til karriere@bupl.dk eller ring 35 46 56 18 / 35 46 56 28

 

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.