Din opgave som LTR

En ledertillidsrepræsentant (LTR) har de samme opgaver som andre tillidsrepræsentanter, nemlig at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Herudover består opgaven i at være talsmand for de af dine lederkollegaer i kommunen, der er omfattet af overenskomsten og forhandle lokale spørgsmål.

Opgaver for dig som LTR er bl.a., at:

  • Sikre medlemmernes demokratiske rettigheder i kommunen
  • Hjælpe og vejlede dine kolleger i forhold til løn- og ansættelsesforhold
  • Følge ledernes arbejdsvilkår, og sikre at eventuelle problemer synliggøres og søges løst
  • Være bindeled mellem lederne i kommunen og BUPL
  • Forhandle og/eller aftale ny løn i samarbejde med BUPL Storkøbenhavn

Som LTR har eller får du et unikt kendskab til lokale forhold, viden og indsigt i lederjobbet, ligesom du har mulighed for at drøfte vigtige fagpolitiske spørgsmål med arbejdsgiverne – hvad enten det er på forvaltningsniveau eller på det politiske niveau. 

Du er som LTR omfattet af tillidsmandsbeskyttelse.

 

Bliv klædt på til dit LTR-hverv

Som LTR er du automatisk knyttet til et tværgående ledernetværk i BUPL Storkøbenhavn. Her drøfter vi på tværs af kommunale grænser ledernes udfordringer i en fagpolitisk kontekst.

Når du som LTR repræsentere lederkolleger kan dilemmaer komme så tæt på, at der kan være behov for at vende problemstillingen med en anden. Kontakt evt. lederkonsulenten i BUPL Storkøbenhavn ved behov for individuel sparring.

Som LTR får du:

  • Uddannelse til opgaven sammen med andre ledertillidsrepræsentanter
  • Sparring til opgaven
  • Tematiserede møder med relevans for opgaveløsningen
  • Tilbud om at deltage i kommunegruppens arbejde i den kommune, du er valgt i
  • Tilbud om at deltage i fagforeningens årlige strategiseminar og i temadebatter med den lokale lederforeningsbestyrelse 

Du har desuden mulighed for at få rådgivning og sparring i BUPL Storkøbenhavn ved løn- og overenskomstkonsulenter, juridiske konsulenter og lederkonsulenten. De konkrete tilbud finder du under Rådgivning og tilbud.

 

Valg af ny LTR

Lederne vælger deres egen LTR blandt de ledere i kommunen, der er dækket af lederoverenskomsten.

Udfyld formularen "Jeg er blevet tillidsvalgt"

 

Afmelding af tillidsvalg

Det er vigtigt, at BUPL får at vide, at du er ikke længere er LTR på din arbejdsplads. Du kan afmelde dig her:

Udfyld formularen "Jeg er ikke længere tillidsvalgt"

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte vores lederkonsulent, hvis du har spørgsmål til rådgivning, sparring og undervisningstilbud.

 

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.