6200 medlemmer i 12 kommuner

BUPL Storkøbenhavn er din lokale fagforening med 6200 medlemmer i 12 storkøbenhavnske kommuner. Kommunerne er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk kommuner.

Vi arbejder for ordentlige arbejdsforhold, og forhandler dine løn- og ansættelsesvilkår, normeringer, afskedigelser og særlige forhold ift barsel, ferie, orlov, uddannelse mv. Du kan få råd og vejledning samt deltage i debatmøder, caféaftener, temadage og kurser.

 

Politiske satsningsområder

På Generalforsamling 2021 forlængede vi vores satsninger på ligeløn og tillid til de fagprofessionelle. Vi vedtog samtidig et ekstra satsningsområde, nemlig inklusion der i stigende grad sætter sit præg på det pædagogiske område.

Ligelønstemaet er i dag en væsentlig del af vores TR-uddannelse, vores egen lønstatistik, forhandlinger, det generelle politiske arbejde og deltagelse i demonstrationer som Tjenestemandstirsdage, Fælles om ligeløn mm .

Satsningsområdet om tillid til de fagprofessionelle har gennem snart tre år øget vores fokus på styring og styringskoncepter i kommunerne. En væsentlig pointe er, at tillid og styring med fordel kan drøftes lokalt og konkret, og at især måden hvorpå forvaltningen implementerer styringskoncepter har stor betydning for oplevelsen af mening og tillid. En vigtig erfaring fra projektet er også, at forvaltningerne generelt er meget interesserede i at gå i dialog om styringen i kommunen. Projektet peger på, at vi i vores interessevaretagelse overfor kommunen med fordel kan være mere undersøgende på forvaltningens motiver og ønsker – og sagt på en anden måde: finde flere tillidsfulde veje til meningsfuld styring.

Satsningsområderne ligeløn og tillid til de fagprofessionelle er overgået til at være fokusområder i den daglige drift, mens det nye satsningsområde om inklusion er kommet godt i gang bl.a. med vedtagelsen af en ny inklusionspolitik:

.

 

Ledige stillinger

Der er pt. ingen ledige stillinger i BUPL Storkøbenhavn

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.