For ledere

I BUPL Nordsjælland har vi udviklet en række tilbud særligt til dig, der er leder. Du kan blandt andet få rådgivning og coaching. Vi holder også løbende særlige lederarrangementer.

Kontakt

Du kan altid tage kontakt til BUPL Nordsjælland for spørgsmål på lederområdet.

Pernille Riis
Formand
Mobil +45 21 78 06 70
Email pri@bupl.dk

Lederrådgivning

Som leder kan du få kvalificeret rådgivning og vejledning i forhold til dine egne vilkår, som medarbejder og lønmodtager, eller i forhold til arbejdet som leder. Du har også mulighed for at modtage karriererådgivning for bl.a. at blive skarpere på dine kompetencer, karriereønsker og valg af videreuddannelse.

Som leder tilbyder BUPL Nordsjælland dig råd og vejledning inden for fire overordnede områder:

 • Institutionens formål og kerneområde
  Få afklaring på spørgsmål om f.eks. bestemmelserne i dagtilbudsloven eller folkeskoleloven.
   
 • Rollen som arbejdsgiverrepræsentant og ledelsesperson
  Få rådgivning på en konkret situation eller vejledning i konflikthåndtering. Modtag sparring på at udarbejde og implementere nye politiker på arbejdspladsen eller få råd om regler og love på det ansættelsesretslige område.
   
 • Vilkårene som medarbejder og lønmodtager
  Få rådgivning ift. dine egne forhold som leder. Det kan være din løn, dine ansættelsesvilkår, organisatoriske placering eller kompetence. Vi hjælper også med spørgsmål om arbejdstilrettelæggelse, uddannelse eller rammerne for din ytringsfrihed.
   
 • Karriere og kompetenceudvikling
  Som ledermedlem tilbyder vi dig yderligere rådgivning, hvor vi stiller skarpt på din karriere. Via en individuel målrettet dialog, kan du opnå nye vinkler, inspiration, konkret viden og handlekraft til at udvikle dit karriereforløb. Vi tager afsæt i din konkrete situation, og du kan opnå handlekraft i forhold til din retning for arbejdslivet.

Kontakt BUPLs centrale lederrådgivningen for mere information på tlf.: 35465160
Du kan læse mere om emnet karriere og uddannelse for ledere.

Ledernetværk

Er I en gruppe af ledere, der ønsker at starte et netværk op, eller ønsker facilitering af jeres eksisterende netværk, kan I kontakte BUPL Nordsjællands lederkonsulent.

Netværksdannelse kan give mulighed for videndeling, erfaringsudveksling og gensidig sparring i ledergruppen.

Eventuelle tværgående netværk vil blive annonceret i nyhedsbreve og på hjemmesiden.

Løntjek

Du kan altid få et løneftersyn.

BUPL Nordsjællands faglige sekretærer kender til din kommunes lønaftaler og kan tjekke, hvor du ligger på lønstigen – og samtidig give gode råd til din næste lønforhandling.

Kontakt BUPL Nordsjælland for at få et løntjek.

Coaching

Få gratis coaching på dine ledelsesudfordringer, hvis du har brug for at stille skarpt på dine ressourcer, ønsker og muligheder. Det kan være i forbindelse med generelle udviklingsønsker eller konkrete problemstillinger fx i forbindelse med organisatoriske forandringer eller vigtige karrieremæssige valg.

Uanset om du er ny eller erfaren leder, kan du have gavn af coaching. Omdrejningspunktet kan være både generel sparring på din lederrolle eller støtte til at afklare specifikke udfordringer. Vi tilbyder de første tre samtaler gratis.

På baggrund af dine udfordringer i din lederrolle, vælger du selv emnet for coachingsamtalerne. Måske har du behov for at stille skarpt på dine ressourcer, måske har du konkrete problemstillinger, du trænger til at belyse fra nye perspektiver eller måske står du over for organisatoriske forandringer.

Coachen er din professionelle samtalepartner, der ved hjælp af samtaleværktøjer stiller spørgsmål, som kan hjælpe dig med at se din situation i et nyt perspektiv. Gennem refleksion får du mulighed for at få indsigt, overblik og afklaring, og dermed hjælp til at kvalificere dit grundlag for at finde dine egne svar og arbejde med dine prioriteringer og indsatser. Samtalerne foregår i fortrolighed mellem dig og coachen.

Pris: Som noget helt særligt tilbyder BUPL Nordsjælland de tre første coachingsamtaler gratis. Efterfølgende coaching kan fås til en særlig medlemspris.

Samtalerne foregår i BUPL Nordsjællands lokaler på Gydevang 46, 3450 Allerød.

Facet5 personprofil

Facet5 giver dig overblik over, hvor dine kompetencer som leder ligger, og hvordan du får dine kompetencer i spil. Forløbet består af et spørgeskema, en rapport og en opfølgende samtale med en konsulent hos BUPL.

Få kortlagt dine lederkompetencer
Facet5 giver dig mulighed for at få et overblik over, hvor dine kompetencer som leder ligger.

En Facet5-personprofil er en let måde, at få overblik over dine styrker og udviklingspunkter som leder. Når du bestiller en Facet5-personprofil, er både selve undersøgelsen og en personlig samtale om resultaterne med i prisen.

Ved hjælp af rapporten og den efterfølgende samtale bliver du mere opmærksom på, hvordan du bedst muligt får dine kompetencer i spil. Du bliver i stand til mere målrettet at planlægge din fremtidige kompetenceudvikling, og du får et grundlag til at forberede dig på udviklingssamtaler med din egen leder.

Du kan også lade din Facet5-analyse danne grundlag for coaching hos BUPL Nordsjællands lederkonsulent.

Samtalen om rapporten foregår i BUPL Nordsjællands lokaler på Gydevang 46 i Allerød.

Pris: Som medlem af BUPL får du et Facet5 forløb til en særlig medlemspris på 1.000 kr. Normalpris: 1.745 kr.

Arrangementer for ledere

Som ledermedlem i BUPL Nordsjælland har du adgang til en række spændende arrangementer.

Nogle arrangementer er udarbejdet i samarbejde med andre lokale BUPL fagforeninger eller er landsdækkende.

Den lokale lederforening

Lederforeningens lokale bestyrelse i Nordsjælland er ledernes stemme i lokalpolitiske spørgsmål og i fagforeningens fagpolitiske arbejde.

Er du leder og medlem af BUPL, er du automatisk med i BUPL’s Lederforening. Dit medlemskab giver dig en lang række fordele og sikrer dig en service, der tager udgangspunkt i de særlige udfordringer, der er, ved at være leder af en pædagogisk institution. Du sikres kompetent ledelsespolitisk viden og aktuelt lokalt kendskab i situationer, hvor dine løn- og ansættelsesforhold er i spil.

I BUPL Nordsjælland har lederbestyrelsen fokus på de særlige arbejdsvilkår, ansvars- og fagområder, der er forbundet med at være leder på det pædagogiske område. Bestyrelsen afholder 4-6 årlige møder. Her drøftes de ledelsespolitiske dagsordener og de lokale lederaktiviteter, såsom ledelseskonferencen, årsmødet og temamøder, der planlægges i samarbejde med konsulenter i BUPL Nordsjælland.

Som medlem af lederforeningen kan du få indflydelse på lederforeningens arbejde og prioriteringer ved at deltage på foreningens årsmøde, der afholdes hvert efterår. Du kan også vælge at opstille til en post i bestyrelsen, der vælges på årsmødet hvert andet år.

Du er altid velkommen til at henvende dig til din lokale lederforening ved at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne.

Den Lokale Lederbestyrelse

 • Carsten Lunn

  Den lokale lederforenings bestyrelse, Repræsentant i LB og Distriktleder for klubberne i Frederikssund Kommune
 • Iben Friis Engelsholm

  Iben Friis Engelsholm

  Formand for LLB, Landsmødedelegeret og dagligleder i Egedal Kommune
 • Jane Hellborn

  Den lokale lederforenings bestyrelse, Repræsentant til BUPL Nordsjællands Bestyrelse og leder Halsnæs Kommune
 • Laila Jørgensen

  Den lokale lederforenings bestyrelse, Suppleant til LB og daglig leder i Fredensborg Kommune
 • Lone Kristiansen

  Den lokale lederforenings bestyrelse og pædagogisk leder Frederikssund Kommune

Ledertillidsrepræsentant

Det er nu muligt for ledere at vælge ledertillidsrepræsentanter. Ledertillidsrepræsentanter (leder-TR), kan på kollegernes vegne samarbejde med den kommunale ledelse og varetage ledernes faglige interesser

Hver dag træffes ledelsesmæssige beslutninger i kommunerne, som har betydning for ledernes arbejdsvilkår. Det drejer sig fx om styringsformer, pædagogiske principper, medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår og vilkår for ledernes virke i dagligdagen. Her har leder TR en vigtig rolle.

En tillidsrepræsentant for lederne har de samme opgaver som andre tillidsrepræsentanter; nemlig at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold.

Opgaver for leder-TR:

 • At sikre medlemmernes demokratiske rettigheder i kommunen
   
 • At hjælpe og vejlede kolleger i forhold til løn- og ansættelsesspørgsmål
   
 • At følge ledernes arbejdsvilkår og sikre at eventuelle problemer synliggøres og søges løst
   
 • At være bindeled mellem lederne og BUPL
   
 • At forhandle og/eller aftale ny løn i samarbejde med BUPL Nordsjælland
   
 • At sikre at lederne er organiseret i BUPL

BUPL tilbyder:

 • Uddannelse til opgaven sammen med andre ledertillidsrepræsentanter
   
 • Sparring på TR-opgaven i samarbejde med lederråd, faglig sekretær og lederfaglig konsulent
   
 • Tematiserede møder med relevans for opgaveløsningen

BUPL’s forventninger til leder-TR:

 • At TR er motiveret til at gå ind i de arbejdsopgaver, valget medfører
   
 • At TR har/tilegner sig kendskab til BUPL’s overenskomster
   
 • At TR sætter sig ind i kommunens styringsformer og andre aftaler, der gælder institutionerne
   
 • At TR tilegner sig kendskab til kommunens personalepolitik og organisationsopbygning
   
 • At TR deltager i kurser, møder og konferencer, som BUPL Nordsjælland arrangerer
   
 • At TR orienterer BUPL Nordsjælland om alle faglige spørgsmål i kommunen
   
 • At TR orienterer ledermedlemmerne om BUPL Nordsjællands politikker og aktiviteter

Kontakt

Er du og din ledergruppe interesseret i at høre mere om valg af leder-TR, kan du kontakte:

Den faglige sekretær og forhandlingsleder for din kommune


Skema til valg af leder-TR

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.