Fællestillidsrepræsentant (FTR) i BUPL Nordsjælland

En fællestillidsrepræsentant vælges i en kommune af og blandt tillidsrepræsentanterne. Fællestillidsrepræsentanten og BUPL Nordsjællands forhandlingsledere har jævnligt møder med tillidsrepræsentanterne i de enkelte kommuner

FTR’en – din lokale interessevaretager

Dine interesser varetager fællestillidsrepræsentanten (FTR) på det lokale niveau. Hun/han forhandler med din arbejdskommune om fx:

  • normeringer
  • løn
  • ansættelsesvilkår

Din FTR deltager også i den offentlige debat om dagtilbudsområdet og pædagogers arbejdsvilkår generelt. Hun/han er valgt for en kommune og vælges blandt tillidsrepræsentanterne i din arbejdskommune.

FTR – din samarbejdspartner

FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er hende eller ham, som har overblikket over dagtilbuddene i din arbejdskommune og kender til de forskellige udfordringer og problematikker på børne- og ungeområdet.

Som BUPL-medlem er du altid velkommen til at kontakte din fællestillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.