Ledertillidsrepræsentant (LTR) i BUPL Nordsjælland

Som ledertillidsrepræsentant (LTR) understøtter du gode arbejdsforhold for medlemmer på lederoverenskomst i din kommune. BUPL klæder dig på til opgaven.

Dine LTR-opgaver

Som tillidsrepræsentant for ledere skal du sikre indflydelse på kommunale beslutninger, der har betydning for ledernes vilkår. Du skal kunne vejlede kolleger i forhold til løn- og ansættelsesforhold, og sammen med BUPL forhandler du lokale lønaftaler.


 

Ledertillidsrepræsentant

Det er nu muligt for ledere at vælge ledertillidsrepræsentanter. Ledertillidsrepræsentanter (leder-TR), kan på kollegernes vegne samarbejde med den kommunale ledelse og varetage ledernes faglige interesser

Hver dag træffes ledelsesmæssige beslutninger i kommunerne, som har betydning for ledernes arbejdsvilkår. Det drejer sig fx om styringsformer, pædagogiske principper, medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår og vilkår for ledernes virke i dagligdagen. Her har leder TR en vigtig rolle.

En tillidsrepræsentant for lederne har de samme opgaver som andre tillidsrepræsentanter; nemlig at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold.

Opgaver for leder-TR:

 • At sikre medlemmernes demokratiske rettigheder i kommunen
   
 • At hjælpe og vejlede kolleger i forhold til løn- og ansættelsesspørgsmål
   
 • At følge ledernes arbejdsvilkår og sikre at eventuelle problemer synliggøres og søges løst
   
 • At være bindeled mellem lederne og BUPL
   
 • At forhandle og/eller aftale ny løn i samarbejde med BUPL Nordsjælland
   
 • At sikre at lederne er organiseret i BUPL

BUPL tilbyder:

 • Uddannelse til opgaven sammen med andre ledertillidsrepræsentanter
   
 • Sparring på TR-opgaven i samarbejde med lederråd, faglig sekretær og lederfaglig konsulent
   
 • Tematiserede møder med relevans for opgaveløsningen

BUPL’s forventninger til leder-TR:

 • At TR er motiveret til at gå ind i de arbejdsopgaver, valget medfører
   
 • At TR har/tilegner sig kendskab til BUPL’s overenskomster
   
 • At TR sætter sig ind i kommunens styringsformer og andre aftaler, der gælder institutionerne
   
 • At TR tilegner sig kendskab til kommunens personalepolitik og organisationsopbygning
   
 • At TR deltager i kurser, møder og konferencer, som BUPL Nordsjælland arrangerer
   
 • At TR orienterer BUPL Nordsjælland om alle faglige spørgsmål i kommunen
   
 • At TR orienterer ledermedlemmerne om BUPL Nordsjællands politikker og aktiviteter

Kontakt

Er du og din ledergruppe interesseret i at høre mere om valg af leder-TR, kan du kontakte forhandlingslederen i din kommune.


Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.