Ledertillidsrepræsentant (LTR) i BUPL Nordsjælland

Som ledertillidsrepræsentant (LTR) understøtter du gode arbejdsforhold for medlemmer på lederoverenskomst i din kommune. BUPL klæder dig på til opgaven.

Dine LTR-opgaver

Som tillidsrepræsentant for ledere skal du sikre indflydelse på kommunale beslutninger, der har betydning for ledernes vilkår. Du skal kunne vejlede kolleger i forhold til løn- og ansættelsesforhold, og sammen med BUPL forhandler du lokale lønaftaler.


 

Ledertillidsrepræsentant

Det er nu muligt for ledere at vælge ledertillidsrepræsentanter. Ledertillidsrepræsentanter (leder-TR), kan på kollegernes vegne samarbejde med den kommunale ledelse og varetage ledernes faglige interesser

Hver dag træffes ledelsesmæssige beslutninger i kommunerne, som har betydning for ledernes arbejdsvilkår. Det drejer sig fx om styringsformer, pædagogiske principper, medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår og vilkår for ledernes virke i dagligdagen. Her har leder TR en vigtig rolle.

En tillidsrepræsentant for lederne har de samme opgaver som andre tillidsrepræsentanter; nemlig at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold.

Opgaver for leder-TR:

 • At sikre medlemmernes demokratiske rettigheder i kommunen
   
 • At hjælpe og vejlede kolleger i forhold til løn- og ansættelsesspørgsmål
   
 • At følge ledernes arbejdsvilkår og sikre at eventuelle problemer synliggøres og søges løst
   
 • At være bindeled mellem lederne og BUPL
   
 • At forhandle og/eller aftale ny løn i samarbejde med BUPL Nordsjælland
   
 • At sikre at lederne er organiseret i BUPL

BUPL tilbyder:

 • Uddannelse til opgaven sammen med andre ledertillidsrepræsentanter
   
 • Sparring på TR-opgaven i samarbejde med lederråd, faglig sekretær og lederfaglig konsulent
   
 • Tematiserede møder med relevans for opgaveløsningen

BUPL’s forventninger til leder-TR:

 • At TR er motiveret til at gå ind i de arbejdsopgaver, valget medfører
   
 • At TR har/tilegner sig kendskab til BUPL’s overenskomster
   
 • At TR sætter sig ind i kommunens styringsformer og andre aftaler, der gælder institutionerne
   
 • At TR tilegner sig kendskab til kommunens personalepolitik og organisationsopbygning
   
 • At TR deltager i kurser, møder og konferencer, som BUPL Nordsjælland arrangerer
   
 • At TR orienterer BUPL Nordsjælland om alle faglige spørgsmål i kommunen
   
 • At TR orienterer ledermedlemmerne om BUPL Nordsjællands politikker og aktiviteter

Kontakt

Er du og din ledergruppe interesseret i at høre mere om valg af leder-TR, kan du kontakte forhandlingslederen i din kommune.


Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.