Rådgivning for pædagoger

Som medlem kan du blandt andet få rådgivning, vejledning og juridisk hjælp. Og du kan hvert år deltage i en række arrangementer, netværk og kurser. Både i Nordsjælland og i resten af landet – og alt er målrettet pædagoger.

Vi tilbyder

 

 • BUPL forhandler og aftaler din løn
 • BUPL tjekker, at din løn er korrekt
 • BUPL tilbyder lønsikring til alle medlemmer
 • BUPL sikrer, at overenskomster overholdes
 • BUPL tilbyder personlig hjælp og rådgivning
 • BUPL sætter børn og unges vilkår på dagsordenen
 • BUPL arbejder for et sundt arbejdsmiljø og gode arbejdsforhold
 • BUPL arbejder for pædagogprofessionens samfundsmæssige status
 • BUPL hjælper og rådgiver dig i alle faglige spørgsmål
 • BUPL tilbyder arrangementer om pædagogiske temaer,
  nyt på børne- og ungeområdet og inden for ledelse
 • BUPL er din stemme – vi påvirker politikere lokalt og nationalt

Faglig inspiration

Som medlem af BUPL kan du deltage i BUPL Nordsjællands mange aktiviteter, der inspirerer og støtter dig i din faglige identitet og argumentation.

Vi tilbyder blandt andet:

 • Fyraftensmøder
 • Konferencer
 • Kurser
 • Temadage
 • Uddannelsesdage

Få overblik over BUPL Nordsjællands arrangementer


Nørderiet - værkstedet for de faglige diskussioner

Nørderiet er stedet, hvor I har mulighed for at dyrke jeres faglighed og sætte fantasien løs. Har I en god idé til et oplæg eller workshop? Måske vil I gerne i personalegruppen blive klogere på rollespil eller science i vuggestuen - det er jer der sætter rammerne. 

Læs mere om Nørderiet her og find ud af, hvordan I ansøger - Gå til Nørderiet


Klubber & Netværk

Gennem stærke klubber styrker vi Fag og Profession

Har du lyst til at samle en gruppe mennesker, du deler en faglig interesse med, hvor I er engageret i samme sag?

Som medlem af BUPL Nordsjælland har du mulighed for at danne faglige klubber og netværk i samarbejde med din fagforening.
Initiativet er motiveret af engagerede medlemmer og det er ambitionen at skabe et univers af faglige klubber, som forbinder pædagoger i hele Nordsjælland i stærke netværk.

Se åbne klubber & netværk her.


 

Stressnetværk for stressramte pædagoger

Stressnetværket er for medlemmer i BUPL Nordsjælland, som er ramt af arbejdsbetinget stress. Du kan både være i arbejde eller ledig, og du behøver ikke at være sygemeldt for at deltage. Formålet med stressnetværket er, at du som deltager bliver præsenteret for metoder og værktøjer, som hjælper dig tilbage i et arbejdsliv i trivsel.

Du tilmelder dig et samlet forløb i et mindre netværk med 8-12 deltagere med i alt 8 mødegange. Holdene fyldes løbende op med 12 deltagere.

Datoer for stressnetværksmøder (forskellige mødedage)

Der vil være en stor genkendelighed fra gang til gang, således, at deltagerne ikke skal forholde sig til et nyt koncept hver gang, men kan bruge trygheden i det kendte til at arbejde med nye værktøjer og indsigter.

Vi vil arbejde med nedenstående elementer i forløbet

Rundt om stress – Velkommen til stressnetværket
Præsentation af deltagere. Kort præsentation af indholdet på alle moduler i dette halvår. Vi skaber overblik over stressens faser og symptomer.

 • Tankernes betydning for din stressrespons
  Stressreaktionen er naturlig. Kroppen er din ven. Forskellen ”trusselsrespons” og ”udfordringsrespons”
 • Håndtering af bekymringer, der skaber stress
  Indsigt i hvad du kan styre / ikke kan styre omkring dine egne tænkeprocesser. Helt konkrete øvelser og værktøjer til at håndtere dine tanker – og forebygge stress fremadrettet.
 • Nærvær og egen tilstand Intro til nervesystemet.
  Vejen til at genvinde balancen. Fokus på at dyrke de positive emotioner.
 • Prioritering og værdier
  Der er 24 timer i døgnet – hvad vælger vi at bruge tiden på; privat og på job. Konkrete øvelser og værktøjer til at prioritere. Bevidsthed om egne værdier og prioriteter.
 • Work-life-balance
  Vi sætter lup på livet som en helhed. Vi arbejder med konkrete værktøjer til at skabe den ønskede ”work-life-balance”. Fokus er at få bevidsthed om dét, der tanker op – og omsætte viden til praksis i hverdagen.
 • Stå ved sig selv
  Vi sætter fokus på at styrke sig selv. Vi arbejder med konkrete øvelser og værktøjer til at genvinde selvrespekten – stå ved sig selv – lytte efter og handle på det.
 • Søvn + afrunding af forløb
  Vi taler om søvnens påvirkning på nervesystemet, velvære og trivsel. Vi kigger på den naturlige døgnrytme – og 10 tips til god nattesøvn.

Afslutningsvis samler vi op på indsigter, værktøjer og udbyttet af stressnetværksmodulerne.


Løntjek

Er du usikker på, om din løn og lønseddel ser ud som den skal? Du er altid velkommen til at få et løntjek.

Kontakt os på telefon 35 46 57 00, så finder vi den fagkonsulent, der kan tjekke din lønseddel sammen med dig, så I sammen kan få styr på, om du får den rigtige løn, ferie, pension mv.


Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.