Generalforsamling i BUPL MidtVestjylland

Det er medlemmerne, der driver BUPL MidtVestjylland. Det betyder, at du som medlem kan deltage i generalforsamlingen. Her kan du stemme på, hvem der skal lede fagforeningen politisk, og du kan selv stille op til valg.

BUPL MidtVestjylland afholder ordinær generalforsamling hvert andet år. Næste generalforsamling afholdes torsdag den 6. oktober 2022 kl. 16.30 - 22.00 i Musikteatret Holstebro.

Ønsker du at blive en del af BUPL MidtVestjyllands bestyrelse?

Er du medlem af BUPL MidtVestjylland og ønsker du at bliver en del af den nye bestyrelse, der skal vælges på generalforsamlingen den 6. oktober 2022, så har du nu mulighed for at sætte ord på, hvorfor du stiller op. 

Send dit indlæg til mlb@bupl.dk inden den 1. august 2022. 

Skriv maks. 1.000 anslag (mellemrum medregnet). 

Sammen med dit indlæg beder vi dig sende foto, navn, alder, stillingsbetegnelse, arbejdsplads og -kommune samt bopælskommune.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.