Stock foto afdelegation, virksomhedskultur, job

Særligt for ledere

I BUPL Århus kan du få rådgivning i forhold til, at du er medarbejder og lønmodtager og i øvrigt også i forhold til institutionens formål og kerneopgave, lederens rolle som arbejdsgiverrepræsentant og ledelsesperson. Vi tilbyder inspiration, sparring og hjælp i lederjobbet med et pædagogfagligt udgangspunkt. BUPL Århus´s lokale lederarbejde varetages af Ulf Groth Berntsen, Leder-TR, Helle Ebsen, politisk ansvarlig samt Sanne Bjørn, lederrådgiver,

Lokal lederforening

Som leder og medlem af BUPL er du automatisk medlem af BUPL’s Lederforening. 

Lederforeningen
• Kristine Schroll (DTL – Hasle Dagtilbud) - kisc@aarhus.dk // 2920 4180 – repræsentant til bestyrelsen i den centrale lederforening og kongresdelegeret for Lederforeningen.

• Ulf Groth Berntsen, formand (fælles leder TR pædagogfaglige ledere, Børn og Unge) - ugb@bupl.dk // 6196 4181 – ledernes repræsentant til den lokale fagforeningsbestyrelse.

• Inge Fynboe (pæd. leder 0-6 år – Vuggestuen Silkeborgvej)  – ify@aarhus.dk // 2131 4182

• Lene Syberg Enevoldsen (DTL – Brabrand Dagtilbud) – lse@aarhus.dk // 2093 4183

• Maiken Grønvall (selvejende DTL – Børnebåndet) – magro@aarhus.dk // 4185 6885

• Christian kamp (Pæd. leder 0-6 år – Idrætsinstitutionen Tumlehøjen) – chkc@aarhus.dk // 2496 1067

• Laila Nielsen (pæd. leder skoleområdet – Holme Skole) – laini@aarhus.dk // 5171 5464

• Tina Skaarup Olesen (selvejende DTL 0-6 år – Børnely)  – tsol@aarhus.dk // 4185 8100

• Camilla Moldt (DTL – Risskov Dagtilbud) – camo@aarhus.dk // 5149 8720

• Lene Brøndum (pæd. leder 0-6 år – Mårslet´) 4185 6686 – lenbro@aarhus.dk // 4185 6686 (nyvalgt 2021)

• Bettina Bech (pæd. leder 0-6 år – Børnehuset Frydenlund) – bebe@aarhus.dk // 2920 4328 (genvalgt 2021)

Suppleanter

• Inge Skov pæd. leder 0-6 år – Idrætsbørnehuset v/ Globus 1 – insk@aarhus.dk (nyvalgt 2021)

• Mette Bjerregaard Jensen – pæd. leder 0- 6 år – Kridthuset – mebjen@aarhus.dk (nyvalgt 2021)

Valgt på årsmødet den 14. oktober 2021.

Lederrådgivning

BUPL’s Lederforening tilbyder lederrådgivning. Lederrådgivningen varetages af leder-TR Ulf Groth Berntsen, Helle Ebsen samt Sanne Bjørn.

Lederne i BUPL Århus kan henvende sig og få råd og vejledning, konkrete oplysninger, ny viden eller sparring i forhold til at løse en problemstilling.

Kontakt:

Ulf Groth Berntsen, leder-TR -  aarhus@bupl.dk // 3546 5656 / 6196 4181

Sanne Bjørn - sbj@bupl.dk // 2713 4440

Helle Ebsen - hee@bupl.dk // 5119 5864

Leder-TR

I Århus er lederne repræsenteret af en fuldtidsfrikøbt leder-TR. Hvert andet år er der valg til leder-TR. Alle ledere har ret til at være med til at vælge leder-TR.

Ulf Groth Berntsen er leder-TR i BUPL Århus. Ulf er blevet valgt for en periode på 2 år første gang i 2017 med tiltrædelse den 1. januar 2018. Og genvalgt i 2021 med tiltrædelse den 1. januar 2022.
Kontakt: ugb@bupl.dk eller tlf. 3546 5656 / 6196 4181.

Fakta:
Funktionsperioden for leder-TR (2022-2023) løber til 31. december 2023.
Leder-TR´en er repræsentant for alle pædagogiske ledere, fritidspædagogiske ledere, fritidsledere, dagtilbudsledere og SFO ledere.

Valg til leder-TR
Der er valg til leder-TR på leder-årsmødet i efteråret, ulige år.

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.