Stock foto afdelegation, virksomhedskultur, job

Særligt for ledere

I BUPL Århus kan du få rådgivning i forhold til, at du er medarbejder og lønmodtager og i øvrigt også i forhold til institutionens formål og kerneopgave, lederens rolle som arbejdsgiverrepræsentant og ledelsesperson. Vi tilbyder inspiration, sparring og hjælp i lederjobbet med et pædagogfagligt udgangspunkt. BUPL Århus´s lokale lederarbejde varetages af Ulf Groth Berntsen, Leder-TR, Helle Ebsen, politisk ansvarlig samt Sanne Bjørn, lederrådgiver,

Lokal lederforening

Som leder og medlem af BUPL er du automatisk medlem af BUPL’s Lederforening. 

Lederforeningen
• Kristine Schroll (DTL – Hasle Dagtilbud) - kisc@aarhus.dk // 2920 4180 – repræsentant til bestyrelsen i den centrale lederforening og kongresdelegeret for Lederforeningen.

• Ulf Groth Berntsen, formand (fælles leder TR pædagogfaglige ledere, Børn og Unge) - ugb@bupl.dk // 6196 4181 – ledernes repræsentant til den lokale fagforeningsbestyrelse.

• Inge Fynboe (pæd. leder 0-6 år – Vuggestuen Silkeborgvej)  – ify@aarhus.dk // 2131 4182

• Lene Syberg Enevoldsen (DTL – Brabrand Dagtilbud) – lse@aarhus.dk // 2093 4183

• Maiken Grønvall (selvejende DTL – Børnebåndet) – magro@aarhus.dk // 4185 6885

• Christian kamp (Pæd. leder 0-6 år – Idrætsinstitutionen Tumlehøjen) – chkc@aarhus.dk // 2496 1067

• Laila Nielsen (pæd. leder skoleområdet – Holme Skole) – laini@aarhus.dk // 5171 5464

• Tina Skaarup Olesen (selvejende DTL 0-6 år – Børnely)  – tsol@aarhus.dk // 4185 8100

• Camilla Moldt (DTL – Risskov Dagtilbud) – camo@aarhus.dk // 5149 8720

• Lene Brøndum (pæd. leder 0-6 år – Mårslet´) 4185 6686 – lenbro@aarhus.dk // 4185 6686 (nyvalgt 2021)

• Bettina Bech (pæd. leder 0-6 år – Børnehuset Frydenlund) – bebe@aarhus.dk // 2920 4328 (genvalgt 2021)

Suppleanter

• Inge Skov pæd. leder 0-6 år – Idrætsbørnehuset v/ Globus 1 – insk@aarhus.dk (nyvalgt 2021)

• Mette Bjerregaard Jensen – pæd. leder 0- 6 år – Kridthuset – mebjen@aarhus.dk (nyvalgt 2021)

Valgt på årsmødet den 14. oktober 2021.

Lederrådgivning

BUPL’s Lederforening tilbyder lederrådgivning. Lederrådgivningen varetages af leder-TR Ulf Groth Berntsen, Helle Ebsen samt Sanne Bjørn.

Lederne i BUPL Århus kan henvende sig og få råd og vejledning, konkrete oplysninger, ny viden eller sparring i forhold til at løse en problemstilling.

Kontakt:

Ulf Groth Berntsen, leder-TR -  aarhus@bupl.dk // 3546 5656 / 6196 4181

Sanne Bjørn - sbj@bupl.dk // 2713 4440

Helle Ebsen - hee@bupl.dk // 5119 5864

Leder-TR

I Århus er lederne repræsenteret af en fuldtidsfrikøbt leder-TR. Hvert andet år er der valg til leder-TR. Alle ledere har ret til at være med til at vælge leder-TR.

Ulf Groth Berntsen er leder-TR i BUPL Århus. Ulf er blevet valgt for en periode på 2 år første gang i 2017 med tiltrædelse den 1. januar 2018. Og genvalgt i 2021 med tiltrædelse den 1. januar 2022.
Kontakt: ugb@bupl.dk eller tlf. 3546 5656 / 6196 4181.

Fakta:
Funktionsperioden for leder-TR (2022-2023) løber til 31. december 2023.
Leder-TR´en er repræsentant for alle pædagogiske ledere, fritidspædagogiske ledere, fritidsledere, dagtilbudsledere og SFO ledere.

Valg til leder-TR
Der er valg til leder-TR på leder-årsmødet i efteråret, ulige år.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.