Politisk udtalelse fra generalforsamlingen i BUPL Århus  

Pædagoger og pædagogfaglige ledere advarer mod besparelser.
Generalforsamling BUPL Århus 2022
Udtalelse fra generalforsamlingen i BUPL Århus

Ekstern udtalelse.

Et bredt politisk flertal har indgået et budgetforlig med en spareplan, der rammer velfærdsområderne i Aarhus Kommune med massive besparelser. Gentagne regeringers økonomiske politik og en budgetlov, der sætter loft for de kommunale udgifter og straffer de kommuner der ikke overholder loftet, rammer igen Aarhus Kommune.
Der skal spares godt 90 mio. kr. på børn og unge i Aarhus og et sparekatalog er på vej.
BUPL Århus har foreslået de politiske partier at løse budgetunderskuddet med en mindre skattestigning fremfor besparelser. Det bakker knap halvdelen af aarhusianerne op om, så de kan undgå besparelser på den borgernære velfærd, trods inflation og trængt privatøkonomi, viser en nylig undersøgelse, som Fagbevægelsens Hovedorganisation – Aarhus står bag.
Samtidigt fastslår næsten 6 ud af 10 borgere i Aarhus, at der er for få medarbejdere på de store velfærdsområder til at løse opgaverne på kommunens institutioner.
Det er vigtigt, at Aarhus Byråd ikke skruer ned for ambitionerne på velfærdsområderne, selvom budgetloven presser økonomien. Ambitionen må være, at Aarhus Kommune tilbyder den ekspertise, pædagogerne har, til alle børn og unge med henblik på, at de får den bedst mulig opvækst, et godt børne- og ungeliv og gode betingelser for deltagelse i fællesskabet.
Med den viden og faglighed vi har, og de tydelige signaler fra borgerne i Aarhus, advarer vi mod yderligere besparelser på velfærden i Aarhus. Det er på tide at gøre op med den stramme budgetlov, der fastlåser kommunernes økonomi, og vi efterlyser kommunalpolitikere, hvis forestillingsevne rækker længere end til endnu et sparekatalog.
BUPL Århus vil følge besparelserne tæt, da det kan synes svært at have tillid til at besparelserne ikke vil ramme børn, unge og forældre samt de ansattes arbejdsvilkår.
Det er vores klare opfattelse, at der ikke skal spares en krone mere på børn og unge. Lyt til os, når vi siger, at velfærden krakelerer.
På vegne af pædagoger og pædagogfaglige ledere samlet til generalforsamling i BUPL Århus den 7. oktober 2022.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.