Politikker og vedtægter

Bestyrelsens politikker, bevillinger og retningslinjer, samt fagforeningens vedtægter

Dispensationspolitik

Pædagoger udgør en afgørende rolle i børn og unges udvikling og dannelse. Det kræver høj faglighed og pædagogisk kvalitet, som opnås via en velfunderet uddannelsesmæssig baggrund.

I BUPL Århus arbejder vi for at mindst 80% af personalet er uddannet pædagoger. Derfor skal der ansættes uddannede pædagoger i pædagogstillinger. Udgangspunktet er, at der ikke gives dispensation fra uddannelseskravet.

BUPL Århus anerkender, at der til tider kan være rekrutteringsforhold som gør, at det kan være nødvendigt at ansætte en ikke pædagoguddannet. Tildeling af dispensation fra uddannelseskravet har hjemmel i paragraf 1 stk. 4-7 i Overenskomsten.

Alle dispensationsansøgninger behandles enkeltvis og vurderes ud fra følgende oplysninger:

1. Det pædagogiske arbejdsmarked:

 • Dispensationen vurderes ud fra en helhedsvurdering af det pædagogiske arbejdsmarked, herunder arbejdsløshedsprocenten og den oplevede mangel på uddannede pædagoger.

2. Ansættelsesprocessen:

 • Stillingen har været opslået offentligt og som udgangspunkt over to omgange.
 • Det vægtes positivt hvis stillingen er tidsbegrænset.
 • Projektansættelse der er begrundet i særlige kvalifikationer.
 • Ved helt særlig erfaring eller viden kan der gives dispensation, til ansættelse i en fast stilling.
 • Der er ingen kvalificerede ansøgere, som har en pædagoguddannelse.
 • Tillidsrepræsentanten skal inddrages i overvejelser og beslutninger omkring ansættelser og en eventuel dispensationsansøgning.

3. Uddannelse:

 • Der vil være særlig fokus på anden relevant uddannelse, herunder om der er elementer af pædagogisk indhold i uddannelsen.
 • Ansøger har erfaring med pædagogisk arbejde.
 • Ansøger har en helt særlig viden som stillingsprofilen efterspørger.
 • Der bør forelægge en opkvalificering/uddannelsesplan for ansøger.

4. Personalesammensætning:

 • Personalesammensætningen i institutionen vil blive taget i betragtning ment som andelen af uddannede pædagoger sammenholdt med andet personale.

Sådan søger I om dispensation fra uddannelseskravet

Hvis I som institution, ønsker at søge om dispensation fra uddannelseskravet, skal I udfylde ansøgningsskemaet og sende skemaet til BUPL Århus. 

Ansøgningsskema: 

Økonomiske bevillinger

BUPL Århus bevilger økonomisk støtte til aktiviteter der bidrager til debat, opmærksomhed eller støtte til en god sag, der er i tråd med fagforeningens værdier og politiske arbejde.

Hvad støtter vi?

 • Både bevægelser, organisationer og enkeltpersoner kan opnå støtte.
 • Vi støtter som udgangspunkt kun lokalt
 • Der gives ikke støtte til politiske partier
 • Der gives ikke underskudsgaranti.

Hvilke kriterier vurderer vi en ansøgning ud fra?

 • Om aktiviteten støtter grupper i samfundet hvor en ekstra indsats er påkrævet.
 • Om der slås for brede politiske krav BUPL Århus kan stå inde for.
 • Om faglig organisering, samarbejde og aktiviteter lokalt understøttes.
 • Om aktiviteten støtter kamp for politiske sager der vil gavne pædagogområdet.
 • Om det er græsrodsinitiativer eller lokale progressive tiltag, som ikke nyder støtte fra offentlige midler, men er betinget af en økonomisk og solidarisk støtte nedefra.

Hvordan søger du om økonomisk støtte?

Send din ansøgning til aarhus@bupl.dk

Ansøgningen bør indeholde:

 • Beskrivelse af hvad der søges om midler til.
 • Et forventet budget.
 • Et kontonummer hvor til pengene skal overføres hvis ansøgningen imødekommes.

Alle økonomiske bevillinger besluttes ad hoc i BUPL Århus´ bestyrelse.
Den årlige pulje er på 25.000 kr.

Hvem støttede BUPL Århus sidste år?
 

 • Kvindepolitisk Forums arrangement med arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen Hvad forhindrer ligeløn?
 • 8. marts arrangement
 • Festival for børnerettigheder
 • Integrationsrådet i Aarhus kommune
 • Kvindepolitisk Forums debat om ligeløn
 • Pas På Aarhus – Demonstration mod besparelser i regi af budget 2023-26 i Aarhus Kommune
 • Valgdebat i regi af folketingsvalget

Fagforeningens vedtægter

Vedtaget på generalforsamlingen den 7. oktober 2016.

Retningslinjer for den lokale lederforeningsbestyrelse

Vedtaget på årsmøde 25/9 2020.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.