Generalforsamling den 6. oktober 2023 i BUPL Århus

Her kan du se hvem der blev valgt og den udtalelse som deltagerne på generalforsamlingen besluttede.
GeneralforsamlingAarhus23

Bestyrelsen i BUPL Århus består af 17 medlemmer. Der var 6, der blev valgt i år, og 11 der fortsatte, da de blev valgt i 2022.

Valgte til bestyrelsen i BUPL Århus i 2023
Faglig sekretær Line K. Møller valgt til hovedbestyrelsen (HB)
HB-suppleant Rikke Beck Schmidt
René Olesen
Jeanett Thybo
Andreas Stensgård-Bay
Søren Skov Hansen

11 der blev valgt i 2022 og forsætter i bestyrelsen
Forkvinde Marianne Gilbert Nielsen
Næstformand Helle Ebsen (valgt til HB-suppleant)
Kasserer Simon Høgholm Westesen
HB-medlem Beinta Abrahamsen
Annette Højmark
Birthe Hedegaard
Rie Deibjerg Kristensen 
Helle Trasborg
HB-suppleant Helle Holmgaard Petersen
Majken Bentzen
Claes Würtz Fribæk Petersen

Nyvalgte suppleanter:
1. Natasja Würtz Petersen
2. Nick Værnholt

Kongresdelegerede:
Marianne Gilbert Nielsen
Helle Ebsen
Simon Høgholm Westesen
Beinta Abrahamsen
Line K. Møller
Rikke Beck Schmidt
René Olesen
Jeanett Thybo
Andreas Stensgård-Bay
Søren Skov Hansen
Annette Højmark
Birthe Hedegaard
Rie Deibjerg Kristensen 
Helle Holmgaard Petersen
Majken Bentzen
Claes Würtz Fribæk Petersen
Ulf Groth Berntsen

Suppleanter:
1. Helle Trasborg
2. Natasja Würtz Petersen
3. Nick Værnholt

Ekstern udtalelse

Generalforsamlingen bakkede op om denne udtalelse, som efterfølgende blev formidlet til pressen:

Pædagoger og pædagogfaglige ledere skal have mere i løn, nu!

Vi pædagoger og pædagogfaglige ledere venter i spænding på den kommende trepartsaftale om mere i løn til offentligt ansatte. 
Længe har vi gjort opmærksom på vores alt for lave løn. 
Pædagogfaget blev i 1969, ved en politisk beslutning i tjenestemandsreformen, placeret for lavt i et lønhieraki, som ikke har forandret sig siden.

BUPL har i overenskomstforhandlingerne, gennem tiden, arbejdet for at rette op på lønefterslæbet ved en ligelønskommission og ligelønspuljer, men pædagoger og de pædagogfaglige lederes løn ligger fortsat i bund. Efterslæbet er enormt. 
Det politisk bestemte lønefterslæb er for stort til at overenskomstforhandlingerne kan rette op på det. Det er derfor lønefterslæbet skal løses politisk ved en trepartsforhandling, der er en legitim del af den danske model.

4000 kroner om måneden tjener pædagoger mindre end andre med samme uddannelsesniveau. Det påpegede lønstrukturkomiteens rapport. Pædagoger tjener mindst af alle offentligt ansatte med en mellemlang videregående uddannelse. 
Det er ikke de andre fag, der får for meget i løn, men pædagoger der får alt for lidt. 
Lønstrukturkomiteen har lavet et grundigt stykke arbejde, nu bør parterne: Regeringen, Kommunernes Landsforening og fagbevægelsen skride til handling på baggrund af løn-strukturkommissionens konklusioner. Treparten skal blive en vigtig start for at komme af med pædagogernes lønefterslæb.

Højere løn er af afgørende betydning for at kunne rekruttere pædagoger. Allerede nu mangles der akut 4000 pædagoger på landsplan og inden 2030 vil der mangle 1100 alene i Aarhus. 
Her fra de århusianske pædagoger skal lyde et opråb til Regeringen og trepartsforhandlingerne.

Skal det være attraktivt at blive og være pædagog, så der er pædagoger og pædagogfaglige ledere nok til fremtiden, så skal lønnen op.

Marianne Gilbert Nielsen, forkvinde for BUPL Århus på vegne af 400 pædagoger og pædagogfaglige ledere samlet til generalforsamling i BUPL Århus 6. oktober 2023.

Bragt i Århus Stiftstidende den 11. oktober 2023.
 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.