BUPL Århus´ høringssvar til spareforslagene i Børn og Unge  

Desværre lever det fremlagte spareforslag ikke op til byrådets intentioner. Det har BUPL Århus noteret sig flere steder i gennemlæsningen af spareforslagene.
Billede af BUPL Århus høringssvar

Nedenfor uddybes vores betænkeligheder ved spareforslagene og der argumenteres for sammenlægning af forslag 26 og 54. Det kan yderligere overvejes om også sammenlægningen af dagtilbud (forslag 1) burde indgå i ovenstående.

Høringssvar til spareforslagene i Børn og Unge, Aarhus Kommune

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.