Dine opgaver som TR

Som tillidsrepræsentant (TR) har du flere opgaver og roller. Dine opgaver kan spænde fra alene at sikre, at gældende overenskomster og aftaler bliver overholdt, til selv at have kompetence til at indgå lokale aftaler om lokal løndannelse. 

Som TR er du med til at fremme gode forhold på din arbejdsplads, og du er kontaktled til og fra fagforeningen. På den måde er du med til at sikre, at informationer fra BUPL Sydøst kommer videre til dine kolleger på arbejdspladsen. 

Du kommer til at arbejde tæt sammen med fællestillidsrepræsentanten (FTR) på dit område, og du vil blive indkaldt til møder sammen med dine TR-kolleger.

BUPL Sydøst sørger for at klæde dig godt på til at varetage dit TR-arbejde gennem den obligatoriske TR-uddannelse.

Grunduddannelsen til TR

To gange om året, en gang om foråret og en gang om efteråret, inviterer BUPL Sydøst områdets nyvalgte tillidsrepræsentanter til TR-kursus i fagforeningens lokaler i Vordingborg. Her vil deltagerne få berøring med mandatafklaring, forhandlingsteknik, strukturering af forhandling samt mødeledelse.

Kursets form vil være en blanding af oplæg, gruppearbejde og situationsspil. På uddannelsens sidste dag modtager hver deltager et kursusbevis fra BUPL Sydøst.

BUPL Sydøst sørger for forplejning alle tre kursusdage med morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe, og med hensyn til kørsel og frikøb dækker BUPL Sydøst de udgifter, der måtte være forbundet hermed.

Valg af ny tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentanten er pædagogernes lokale talsmand. På hver institution har pædagogerne ret til at vælge en tillidsrepræsentant. Når TR er valgt, er det vigtigt, at BUPL får at vide, hvem der er blevet valgt som TR på arbejdspladsen:

Udfyld formularen "Jeg er blevet tillidsvalgt"

Afmelding af tillidsvalg

Det er vigtigt, at BUPL får at vide, at du er ikke længere er TR på din arbejdsplads. Du kan afmelde dig her:

Udfyld formularen "Jeg er ikke længere tillidsvalgt"

Medlemslister

Som tillidsrepræsentant i BUPL kan du logge ind på 'Mit BUPL' med MitID og se, hvem der er medlem af BUPL på din institution.

I Mit BUPL kan du også som TR give besked ved fejl i din medlemsliste, fx at tidligere kollegaer fortsat står på listen. Med din hjælp kan vi kontakte medlemmerne og få opdateret deres arbejdspladsoplysninger.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.