Valgmøde på Kongebryg i Næstved

Næstved

BUPL Sydøst varetager dine interesser lokalt. Vi forhandler og indgår aftaler med arbejdsgiverne om løn- og ansættelsesforhold, og vi deltager i den offentlige debat om pædagogers og lederes vilkår i kommunen.

Fredagscafé og generalforsamling med Pædagogernes Kommuneklub

Vi mødes på kongebryg, Kasernevej 21, 4700 Næstved.

Dato og tid: Fredag den 6. oktober 2023 kl. 16.30.

Læs mere og tilmeld dig

Vores arbejde i kommunen

BUPL arbejder for at sikre tilstrækkelige normeringer, høj pædagogisk kvalitet og et godt arbejdsmiljø med plads til faglig udvikling. Det sker gennem dialog med politikere og forvaltning, ved samarbejde med forældre og forældreorganisationer, andre faglige organisationer og ved at bidrage til debat og viden om de pædagogiske område via presse og sociale medier.

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.