BUPL Sydøst, Kirketorvet 11 i Vordingborg

Formål og opgaver

BUPL Sydøst er din lokale fagforening på Øst- og Sydsjælland samt Lolland og Falster.

Vi organiserer cirka 3.300 medlemmer inden for børne- og ungeområdet i Faxe, Guldborgsund, Køge, Lolland, Næstved, Ringsted, Stevns og Vordingborg.

De fleste af vores medlemmer arbejder i daginstitutioner, klubber, skoler og skolefritidsordninger. Andre er ansat på skoler, biblioteker, ældrecentre og inden for specialområdet.

Arbejdspladser

Se, hvilke arbejdsområder vores medlemmer dækker:

 • Skoler
 • Skolefritidsordninger
 • Klubber og ungdomsklubber
 • Daginstitutioner: Vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede institutioner
 • Specialinstitutioner, institutioner for børn med særlige behov mv.
 • Ældreområdet
 • Biblioteker og kultur

Vi dækker både kommunale, selvejende og private institutioner samt private skoler og friskoler.

BUPL Sydøst i tal

  • Aktive medlemmer: 3.200
  • Medlemmer i alt: 4.000
  • Ansatte: 15
  • Fællestillidsrepræsentanter: 16
  • Ledertillidsrepræsentanter: 8
  • Tillidsrepræsentanter i institutionerne: 200

Struktur

BUPL Sydøst er en af BUPL’s 12 lokale fagforeninger. De 12 fagforeninger er samlet i BUPL’s forbund, som har kontor i København.

BUPL Sydøst ledes til dagligt af næstformand og formand. BUPL Sydøst har sin egen bestyrelse, som vælges på den lokale generalforsamling, der afholdes hvert andet år.

Lederne i BUPL har deres egen forening i BUPL. Lederforeningen har en lokal bestyrelse i BUPL Sydøst, som vælges på lederforeningens årsmøde, som holdes hvert efterår.

Pensionisterne i BUPL har deres egen sektion med egen lokalbestyrelse. Pensionisterne holder generalforsamling én gang om året.

BUPL ledes overordnet af BUPL’s hovedbestyrelse, og ligesom de andre lokale fagforeninger er BUPL Sydøst repræsenteret i hovedbestyrelsen.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.