Kampen for mere i løn

Den 29. marts deltog 2000 tillidsvalgte fra hele landet til stort fællesmøde i København for at opruste i kampen om mere i løn frem mod OK24.
Stormøde 2023
Foto: Henriette Drevsfeldt

142 fynske tillidsvalgte tog vejen fra Fyn til København og var en del af fællesskabet. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at kæmpe og kræve et opgør mod lønefterslæbet. Vi kan kun gøre en forskel, når vi sammen sender et klart signal om, at vi er mange, der kræver bedre løn og arbejdsvilkår. Når vi står sammen, lægger vi et pres på politikerne og stiller krav til overenskomstforhandlingerne.

”Vi hænger først og fremmest stadig bagefter, fordi vores lønefterslæb blev skabt med tjenestemandsreformen i 1969. Det er simpelthen uretfærdigt, at vi skal blive ved med at kæmpe mod et strukturelt problem, der er skabt af politikerne selv,” siger næstformand i BUPL Fyn, Pernille Isaksen.

Vi VIL have mere i løn, og vi VIL have bedre arbejdsvilkår. Løn og arbejdsvilkår har stor betydning for både rekruttering, fastholdelse og optag på pædagoguddannelsen. Antallet af ansøgere på pædagoguddannelsen er faldende. Vores fag er simpelthen ikke attraktivt nok, når vi taler om løn og arbejdsvilkår – og det vil betyde endnu færre pædagoger i fremtiden. Vi ser allerede en stigende mistrivsel blandt børn og unge, og manglen på pædagoger har store konsekvenser for den kvalitet, vi tilbyder vores børn og unge. Dygtige pædagoger er afgørende for, at vi sikrer de bedst mulige betingelser for børn og unges liv, trivsel og udvikling.

”Vi ved fra undersøgelser, at pædagoger forlader faget på grund af lønnen og manglende tid til faglighed. Tid til faglighed har afgørende betydning for et godt arbejdsmiljø for pædagogerne. Det handler om sparring, refleksion og tid til forberedelse af kvalificerede pædagogiske indsatser,” siger næstformanden.

Fastholdelse og rekruttering
Pædagoger tjener mindst af alle offentligt ansatte med en mellemlang videregående uddannelse, I gennemsnit tjener pædagoger 4.000 kr. mindre om måneden end andre offentlige faggrupper med samme uddannelsesniveau. 

Lønnen skal være mere attraktiv. Både løn og arbejdsvilkår spiller en stor rolle, når der skal rekrutteres nye pædagoger til faget. Det spiller også en rolle i at fastholde pædagogerne, og vi kan se, at dygtige pædagoger forlader faget, fordi lønnen er for lav og arbejdsvilkårene er for dårlige. Det udvander faglighed og kvalitet, og det har store konsekvenser samfundsmæssigt.

Med højere løn og bedre arbejdsvilkår vil pædagoger kunne sikre en øget pædagogisk kvalitet, der også har stor betydning for et bedre arbejdsmiljø. En højere løn vil tiltrække flere og være med til at fastholde pædagogerne. Det vil give en højere pædagogisk kvalitet med mulighed for sparring på et højt fagligt niveau og sikre, at der er mere tid til kerneopgaven.

Vi skal bruge vores fælles stemme til at nå arbejdsgivere og politikere, og vi står stærkere sammen, end vi gør hver for sig. Det gjorde vi til stormødet, det gør vi nu, og det bliver vi ved med. 

”Stormødet var startskuddet til, at alle er klar til at fastholde et politisk pres, og næste skridt er rapporten fra lønstrukturkomiteen i juni. Vi forventer, at der sættes gang i trepartsforhandlingerne efter sommerferien i år – der SKAL vi have en bid af kagen. Resultatet giver et billede af, hvad vi vil gå til overenskomstforhandlingerne i 2024 med,” lyder det fra næstformanden.
 

Få viden om pædagogernes lønefterslæb
Formand, næstformand og faglig sekretær i BUPL Fyn er lige nu på turne med oplæg om lønefterslæb for at give medlemmer en fælles viden og forståelse for lønefterslæbet. 

”Det betyder noget, at vi står sammen, og at vi har den samme forståelse for, hvorfor pædagoger har det massive lønefterslæb. Og det er vigtigt, de vi får fortalt, hvordan vi politisk får gjort op med det. Det er en vigtig kamp, vi kæmper, og det er vigtigt, vi bliver ved med at kæmpe i fællesskab. Derfor er det vores opgave som fagforening at klæde vores medlemmer ordentligt på, når vi taler om mere i løn til pædagogerne,” siger formand i BUPL Fyn, Rikke Hunsdahl.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.