Få besøg af BUPL Fyns politikere  

Formand, næstformand og faglig sekretær i BUPL Fyn er på turne med oplæg om lønefterslæb. Og de kommer gerne ud til dig og dine kollegaer. Pædagogerne har store forventninger til, at der ved OK24 sker et
markant løft af pædagogernes løn, og det er vigtigt, vi står sammen i kampen for en højere løn.
Lønefterslæbsturne

Enghaveskolen, Munkebjergskolen, Østre Skole og en række daginstitutioner har allerede booket et oplæg med fokus på pædagogernes store lønefterslæb. 

Tillidsrepræsentant på Enghaveskolen i Odense, Mette Lykke Hvid-Jacobsen, kontaktede formanden i BUPL Fyn efter hun deltog i et fagligt klubmøde.

”Som tillidsrepræsentant synes jeg, at det var vigtigt, at mine kollegaer fik sammen viden, som jeg havde fået efter at have hørt Rikke Hunsdahls oplæg om lønefterslæb. Jeg synes, det er vigtigt, vi i fællesskab står sammen om at gøre opmærksom på hele historien om lønefterslæbet og vores kamp fremadrettet. Vi kan bedst stå sammen, når vi har den samme viden. Det er supervigtigt, at vi som faggruppe kan argumentere for hvorfor, vi skal have mere i løn.”

Mette Lykke Hvid-Jacobsen er glad for besøget og oplægget fra formanden, der gav mere gennemslagskraft, når det bliver formidlet direkte, og der er plads til dialog og spørgsmål. 

”Rikke Hunsdahl giver en fin beskrivelse af, hvad det er fagforeningen kæmper for i lønkampen. Det blev formidlet på en fin og overskuelig måde, så vi deltagere gik derfra og var klogere på, hvorfor vi ligger nederst i løn hierarkiet. Noget af det vi tager med derfra er, at vi også selv er nødt til at stemple ind og gøre opmærksom på det ulige i lønnen, når vi måler os med andre faggrupper med samme uddannelsesniveau,” lyder det fra tillidsrepræsentanten på Enghaveskolen.

Rikke Hunsdahl er glad for den interesse, der er for oplægget og for BUPLs kamp for højere løn. Det har nemlig stor betydning, at der er en fælles viden og forståelse for lønefterslæbet.

”Det betyder noget, at vi står sammen, og at vi har samme forståelse for, hvorfor pædagogerne har det massive lønefterslæb, de har – og hvordan vi politisk får gjort op med det. Det er en vigtig kamp, vi kæmper, og som vi skal blive ved med at kæmpe i fællesskab. Derfor er det vores opgave som fagforening at klæde vores medlemmer ordentligt på, når vi taler om mere i løn til pædagogerne.”

Pædagogerne er den gruppe af alle offentligt ansatte med en mellemlang videregående uddannelse, der tjener mindst. I gennemsnit tjener vi cirka 4000 kr. mindre om måneden end andre offentlig ansatte med samme uddannelsesniveau. Der er behov for, at lønnen bliver mere attraktiv.

”Løn og arbejdsvilkår spiller naturligvis også en væsentlig rolle, når der skal rekrutteres nye pædagoger til faget – og det spiller en rolle, når vi oplever at dygtige pædagoger forlader faget, fordi lønnen simpelthen er for lav og arbejdsvilkår for ringe. Det kan vi som samfund ikke leve med. Lønnen skal matche uddannelsesniveau og 
kompetencer - for ellers udvandes fagligheden og kvaliteten,” siger Rikke Hunsdahl. 

Mette Lykke Hvid-Jacobsen anbefaler andre skoler og institutioner til at booke et møde med formandens oplæg om lønefterslæb:

”Det er så vigtigt, at vi pædagoger er klædt godt på i forhold til lønkampen, at vi kender historien bag og hvilke planer, der er lagt fra fagforeningens side for at få det ændret. Jeg synes helt klart, at andre vil få gavn af et besøg fra Rikke, så de kan få et indblik i få indblik i f.eks. lønkomiteens arbejde, tjenestemandsreformen samt det et få viden om hvad det er der sker bag kulisserne når fagforeningen arbejder for at nå en god overenskomst for os til OK24”, siger hun.

 

 

Sådan booker du et oplæg om lønefterslæb

Vil du og dine kollegaer også tage del i debatten og invitere til oplæg om lønefterslæb fra en af BUPL Fyns tre politikere samt høre, hvad de næste skridt i kampen om en højere løn er? 

For at få besøg af Rikke Hunsdahl, Pernille Isaksen eller Eva Charles Jensen, skal din TR booke et oplæg ved at skrive til rih@bupl.dk 

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.