Sekretariatet i BUPL Århus

I sekretariatet er ansat medarbejdere, der rådgiver og hjælper med spørgsmål vedrørende ansættelsesforhold, arbejdsvilkår samt kurser og administration.

Sekretariatet

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.