Undersøgelse: Rammer for pædagogfaglig ledelse  

En undersøgelse blandt pædagogiske ledere i kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune
Billede af forsiden af undersøgelsen

Pressemeddelelse

BUPL Århus og de pædagogfaglige ledere i dagtilbuddene efterlyser grundlæggende ordentlige vilkår for at bedrive pædagogfaglig ledelse.

Den pædagogfaglige ledelse skal sætte rammen for det pædagogiske personale, der løbende skal reflektere fagligt, værdimæssigt og etisk i forhold til den opgave, de har. Lederne skal sikre, at personalet er klædt på til at tackle og håndtere de udfordringer nutidens børn og unge har. Det har lederne alt for lidt tid til.

Derfor har BUPL Århus bedt VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd om at gennemføre en undersøgelse af rammerne for den pædagogfaglige ledelse i kommunale dagtilbud i Aarhus. Denne undersøgelse er netop offentliggjort i dag, den 18. august 2022.

Undersøgelsen dokumenterer klart, at lederne har opgaver der forstyrrer den faglige ledelsesopgave - opgaver, der med fordel kunne løses af andre. Lederne siger klart til os, at det går ud over deres arbejdsmiljø, og det reagerer vi på nu; der er tale om en belastning over lang tid, og det er vigtigt der bliver gjort noget nu, udtaler forkvinde for BUPL Århus Marianne Gilbert Nielsen.

Lederne har med undersøgelsen givet nogle meget tydelige svar på, hvad der tager deres tid, og hvad der med fordel kan løses af andre.

Det er særligt IT-opgaver og praktiske opgaver vedr. bygningsdrift, som lederne samstemmende vurderer vil kunne løses af andre med de rette kompetencer. Lederne er jo ikke uddannet indenfor hverken IT eller bygninger, udtaler Marianne Gilbert Nielsen.

Med undersøgelsen har vi nu konkret viden, der danner baggrund for, at vi sammen med lederne kan udvikle forslag til tiltag, der højner ledernes arbejdsmiljø. Dette for at give arbejdsgiveren, Aarhus Kommune nogle bud på forbedringer, der dels højner den pædagogfaglige ledelse, men også flytter driftsopgaver, der med fordel kan løses af andre.

Aarhus Kommune har også et særligt fokus på ledernes arbejdsmiljø, og BUPL Århus ser frem til at finde løsninger sammen med kommunen.

Vi er meget opsatte på, at der kommer til at ske noget meget konkret for at lette ledernes driftsmæssige opgaver, så de reelt set får tid til at lede det, de er ansat til at lede, nemlig den pædagogiske opgave. Derudover skal vi, for fortsat at kunne fastholde og rekruttere ledere, finde løsninger på den arbejdsbelastning, der er og har været gennem længere tid, slutter Marianne Gilbert Nielsen.

76 % af de pædagogiske ledere i kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune har besvaret undersøgelsen.

Link til undersøgelsen (VIVE)

For yderligere oplysninger, kontakt

Forkvinde for BUPL Århus, Marianne Gilbert Nielsen

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.