Spareplaner sender flere børn og unge ud i mistrivsel    

BUPL Århus, Århus Lærerforening og Socialrådgiverforeningen Århusklubben har et læserbrev i Århus Stiftstidende med advarsler mod besparelser på børne- og ungeområdet.

Af Ida Louise Jervidalo, fællestillidsrepræsentant i Dansk Socialrådgiverforening Region Nord - Århusklubben, Dorthe Ryom Fisker, formand for Århus Lærerforening og Marianne Gilbert Nielsen, formand for BUPL Århus.

Aarhus Kommune har netop offentliggjort et forslag til budget med varslede besparelser på 229 mio. kr. årligt. Vi advarer kraftigt mod, at der spares yderligere på vores børn, unge og sårbare i Aarhus. Det står allerede slemt til, og det er som om ingen tager notits af de fakta om børn og unges mistrivsel, der fylder avisernes spalter. Hvert 6. barn under 10 år har alvorlige mentale helbredsproblemer, og hvert 7. barn får en diagnose, inden det fylder 18 år.  Den stigende mistrivsel har ikke kun konsekvenser for skolebørnene, men fortsætter helt ind i voksenlivet. Alene i Aarhus har 2.828 unge mellem 15 og 24 år ingen anden uddannelse end folkeskolen og er hverken i gang med job eller ungdomsuddannelse. Derfor skal der sættes tidligt og rettidigt ind, og der er hverken menneskeligt eller økonomisk råd til, at vi taber flere børn og unge, som vi kunne have grebet. 
For lærere, socialrådgivere og pædagoger er er det ikke en overraskelse, at flere børn og unge mistrives. Den hverdag og de vilkår, vi opererer i, er ikke gode for børns trivsel og udvikling. I vuggestuer, børnehaver, skoler og fritidstilbud ser vi de børn og unge, som føler sig forkerte og alene. Vi kan spotte om et barn eller et ungt menneske har behov for opmærksomhed, og om vi med rette indsats kan forebygge, fremfor senere at skulle iværksætte dyre, indgribende sociale foranstaltninger. Men selvom vi fagligt ved, hvad der skal til, er vores muligheder for at hjælpe og støtte begrænset af økonomi. Således er det også tilfældet i forslaget til Aarhus Kommune budget for de kommende år. Med den ene hånd giver politikerne 55 mio. kr. til børnefællesskaberne, mens de med den anden hånd vil finde 100 mio. kr. fra samme sted. Derfor ser vi igen ind i en hverdag, hvor der skal spares på støtte og nærværende voksne til vores børn og unge – og dermed udløses en risiko for, at børnene og de unges problemer accelererer og gror fast.  
Gode, udviklende og trygge rammer, samt mulighed for forebyggende foranstaltninger, er afgørende for den faglige indsats, vi skal yde. Men den indsats rammes gang på gang af besparelser, med alvorlige konsekvenser for børn og unge. Vi kan tilbyde børn og unge inkluderende fællesskaber, og vi kan være med til at identificere og sikre den rette støtte. Men det kræver, at politikerne understøtter den indsats ved at investere i byens yngste og unge borgere.  
Politikerne i Aarhus Kommune har med de kommende budgetforhandlinger et ansvar for at handle på den mistrivsel, der er blandt byens børn og unge. Pædagoger, lærere og socialrådgivere står klar til at yde den faglige indsats, og det er både soleklart og yderst veldokumenteret, at der på børn- og ungeområdet ikke kan spares en krone. Børn, unge og familier er fundamentet for vores samfund; vi skal helt fra begyndelsen, gennem opvæksten og i ungdomsårene hjælpe og give de rette muligheder. Det er ikke nu byrådet skal skære ned og lukke for børn og unges muligheder for at få et godt liv. 
Det nytter ikke at tage skyklapper på - der kan ikke spares på den faglige og sociale indsats med børn og unge. Lige nu ser vi, at den stigende mistrivsel blandt børn og unge får udgifterne til det specialiserede område til at eksplodere. Det skaber negativ spiral, hvor pengene bliver fundet i almentilbuddene og det udhuler mulighederne for at arbejde forbyggende. Vi forventer, at forligspartierne, ved de kommende budgetforhandlinger, vil sikre flere ressourcer til børn- og ungeområdet. Det er uforsvarligt at tale om besparelser. Vi, pædagoger, lærere og socialrådgivere kan styrke og understøtte, at børn og unge udvikler personlige, sociale og praktiske kompetencer, og vi kan forebygge mistrivsel og dyre sociale følger; hvis I giver os mulighed herfor.
Det kommende budget i Aarhus Kommune må og skal indeholde en helt anden langtidsholdbar løsning, der vender udviklingen. Det skal ske nu.

Bragt i Århus Stiftstidende 12. september 2022.
 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.