Pressemeddelelse: Spareforslag fra Børn og unge, Aarhus Kommune

Byrådet bør arbejde for at gøre op med budgetloven. Konsekvensen af loven ser vi nu, med besparelsesforslag for 110 mio. kr. alene på børne- og ungeområdet.
Billede af BUPL-huset

Pressemeddelelse

Spareforslag fra Børn og unge, Aarhus Kommune

Med det foreliggende forslag til besparelser på børne- og ungeområdet bliver det meget tydeligt at kommunens økonomi er fastlåst af udgiftsloftet på de kommunale serviceudgifter.
BUPL Århus mener fortsat at byrådet bør arbejde for at gøre op med budgetloven. Konsekvensen af loven ser vi nu, med besparelsesforslag for 110 mio. kr. alene på børne- og ungeområdet.
Vi har i den grad brug for det modsatte, hvis børn og unges trivsel skal forbedres og hvis vi skal løse rekrutteringsproblemerne på området. Og pædagoger har brug for bedre rammer til at give børn og unge den omsorg og det nærvær de har brug for og har krav på. 
Selv om vi er dybt bekymrede for konsekvenserne af besparelserne anerkender vi at der i spareforslagene er forsøgt at friholde det nære arbejde med børn og unge.
Størst bekymring har vi for UngiAarhus, som forholdsmæssigt bærer en stor del af besparelserne. Besparelserne sættes i forbindelse med en analyse af ledelsesstrukturen, som først udarbejdes primo 2023. Vi vil følge meget nært, at besparelsen ikke rammer den pædagogfaglige ledelse tæt på og ej heller det nære arbejde i de enkelte klubber. Allerede nu kan vi se, at der ligger en rammebesparelse på fritiden både på SFO og klub, som vi tager kraftigt afstand fra. Derudover bemærker vi, at Kultur- og Borgerservice foreslår samtlige FO-klubber nedlagt. Det er en yderligere reduktion af de unges fritidsliv.
Ydermere kan øget kontingent i klub og forældrebetaling i SFO få en uheldig konsekvens for de børn og unge, der har brug for de tilbud. 
På dagtilbudsområdet foreslår man igen at fusionere, denne gang helt konkret 6 dagtilbud til 3. Vi har tidligere påpeget, at vi ikke mener at sammenlægninger er vejen frem på dagtilbudsområdet. Jo større dagtilbud, jo sværere vilkår er der for at understøtte den pædagogfaglige ledelse tæt på.  
Det er kedeligt at se, at den alsidighed, som har kendetegnet Aarhus Kommune også rammes af den stramme økonomiske politik. Natur og kultur, som er og bør være en stor del af børn og unges liv, er gennem flere år blevet reduceret og nu er 2 skovbørnehaver, 5 pædagogisk ledede legepladser, Natursamarbejdet og Børnekulissen i spil. 
Mens der er stor fokus på børn og unges trivsel, foreslår man reduktioner i specialtilbuddene, der vil få betydning for det pædagogiske arbejde, og vi advarer også her mod besparelser.
Endelig lægges der op til en del IT- og administrative besparelser, som vi vil have stor bevågenhed på ikke medfører flere opgaver til de pædagogfaglige ledere og pædagogerne.
For yderligere oplysninger, kontakt forkvinde Marianne Gilbert Nielsen, mgn@bupl.dk

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.