Pressemeddelelse: Hellere højere skat, end mindre velfærd! 

BUPL Århus har, som en del af fagbevægelsen, udsendt pressemeddelelse i forbindelse med Aarhus Kommunes offentliggørelse af forslag til budget for 2023-2026.

Pressemeddelelse
Selvom den galoperende inflation presser århusianernes økonomi, så vil halvdelen hellere hæve skatten end spare på velfærden i Aarhus Kommune.
Det viser en undersøgelse blandt 1.000 repræsentativt udvalgte århusianere, som kommer, mens politikerne i Aarhus Byråd er i gang med at finde besparelser for 312 millioner kroner.
Undersøgelsen er foretaget for den århusianske fagbevægelse. I undersøgelsen mener halvdelen af de adspurgte, at når der mangler penge i kommunekassen, så skal de findes ved en lille skattestigning, fremfor at kommunen skærer yderligere i ældrepleje, daginstitutioner, folkeskoler, fritidstilbud, borgerservice, beskæftigelses- og handicapområdet.
-    Det siger en del om den kommunale virkelighed, at så mange århusianere accepterer at betale mere i skat, så de kan undgå, at kommunen sparer på den borgernære velfærd. Især fordi inflationen jo har forringet århusianernes økonomi meget, siger Kresten Vendelboe, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Aarhus. 
Det er dog en faldende andel af århusianerne, der foretrækker en skattestigning, hvis man sammenligner med tidligere tilsvarende undersøgelser, hvor det var klare flertal. I stedet foretrækker en stigende andel omprioriteringer.
-    Det er forståeligt, når man tager inflationen i betragtning. Men der er ikke en masse overflødige arbejdsopgaver, som kommunen bare kan bortprioritere, og det ved mange nok egentlig også godt, siger Dorthe Ryom Fisker, formand for Den Kommunale Fællesrepræsentation i Aarhus Kommune.
Hun peger på, at næsten 6 ud af 10 borgere i undersøgelsen svarer, at de synes, der er for få medarbejdere til at løse opgaverne på kommunens folkeskoler, daginstitutioner, plejehjem og fritidstilbud. Og her er utilfredsheden svagt stigende, når man sammen ligner med tidligere.
-    Vi advarer om, at besparelser kan få vidtrækkende konsekvenser, og århusianerne er tydeligvis også bekymrede. Det er et politisk valg at gå sparevejen, og vi opfordrer politikerne til at lytte til de mange borgere, der hellere vil betale lidt mere i skat, selvom inflation har svækket deres privatøkonomi, understreger de to repræsentanter for den århusianske fagbevægelse. 

For yderligere information:
Kresten Vendelboe, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Aarhus:  40 59 39 83 
Dorthe Ryom Fisker, formand for Den Kommunale Fællesrepræsentation i Aarhus Kommune: 5192 2492

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.