Pressemeddelelse fra BUPL Århus: Besparelser på børne- og ungeområdet  

Pædagoger yder en indsats, der først bliver synlig for alle, når det går galt. Når der bliver larm i gaden eller når nogle overses og svigtes.
Billede af pressemeddelelse

16. december 2022

Besparelser på børne- og ungeområdet

Partierne bag budgetforliget i Aarhus Kommune er nu nået til enighed om, hvor besparelserne skal findes. Besparelserne vil betyde, at der bliver færre pædagoger omkring børn og unge, der, bredt forstået, har brug for en særlig indsats. 
Vores medlemmer yder en indsats, der først bliver synlig for alle, når det går galt. Når der bliver larm i gaden eller når nogle overses og svigtes. 
”I en tid hvor ikke mindst de unges mistrivsel står på forsiden af landets aviser, er det beskæmmende at se, at forligspartierne fastholder så massive besparelser på ledelse og på de store børn og unge i klubber og SFO´er. Ligeledes er det uforståeligt, at special-dagtilbud og øvrige specialtilbud skal rammes af besparelser”, udtaler Marianne Gilbert Nielsen, forkvinde i BUPL Århus.
”Udover den uhyrlige fastholdelse af besparelserne på de store børn og unge, så nedlægger man også tværfaglig enhed, som havde til hensigt at understøtte den tidlige indsats. Og man fastholder at lukke en skovbørnehave; og sammenlægge dagtilbud i en tid, hvor der er særlig fokus på de pædagogfaglige lederes arbejdsmiljø og opgavemængde”, slutter Marianne Gilbert Nielsen.

For yderligere kontakt: Marianne Gilbert Nielsen, forkvinde BUPL Århus, aarhus@bupl.dk.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.