Pressemeddelelse: Budgetforlig i Aarhus

Aarhus Byråd har færdigforhandlet budget for 2024-2027. BUPL Århus udtaler følgende:
Presse

Budgetforlig.
Aarhus Byråd har færdigforhandlet budget for 2024-2027.
BUPL Århus konstaterer, at det er et forlig med omprioriteringer og dermed ubekendte besparelser. Et forlig der bærer præg af, at der ikke er penge nok til de velfærdsforbedringer, som børne- og ungeområdet har så hårdt brug for. 

”Vi står med et budgetforlig, der flytter rundt på pengene og en besparelse på 24, 1. mio. kr., som vi ikke ved, hvor skal findes samt en besparelse på 13 mio. kr. i administrationen i Børn og Unge, som vi heller ikke kender det konkrete resultat af. Med dette års og forrige års budgetforlig er vi alvorligt bekymret for arbejdsmiljøet på hele 0-18 års området”, siger Marianne Gilbert Nielsen, forkvinde for BUPL Århus og fortsætter:

”Vi har et flertal i Byrådet, der er larmende tavse i forhold til en Regering, der sætter snævre rammer for, hvad kommunen kan løse. Et Byråd der burde tage kampen op mod budgetloven, der begrænser kommunernes økonomiske handlemuligheder”.

BUPL Århus ser det som en nødvendighed, at der er afsat penge til specialpædagogiske tilbud til et stigende antal børn i dagtilbud med behov for dette.

”Vi konstaterer, at dagtilbud og skoler får tilført i alt 42 mio. kr. til stigningen af børn med specialpædagogiske behov.  Det er et helt nødvendigt skridt, og godt at Byrådsflertallet har øje for, at børns udfordringer kan spottes allerede i dagtilbuddene”.

På den anden side er BUPL Århus rystede over, at fritidsområdet, og dermed indsatsen for de større børn, overhovedet ikke er prioriteret.

”Det er stærkt bekymrende, at fritidsområdet ikke bliver tilgodeset med noget som helst. Byrådet har for år tilbage besluttet en fritidspædagogisk vision, som fortsat kun er pæne ord på et stykke papir; det er beskæmmende, at der igen er indgået et forlig, uden der er afsat penge til at styrke fritidsområdet”, siger Marianne Gilbert Nielsen.

BUPL Århus ser frem til at deltage i revurderingen af de administrative fællesskaber.

”Vores stærke fokus vil være at frigøre 1. linjelederne for det store omfang af administrative opgaver, der ligger på deres bord. Vi vil kæmpe for at en reorganisering af de Administrative Fællesskaber kommer til at frigøre førstelinjelederne for administrative opgaver”, siger Marianne Gilbert Nielsen.

BUPL Århus vil afslutningsvis anerkende Byrådets opmærksomhed på de normeringsudfordringer, dagtilbudsområdet er underlagt.  

”Vi forventer, at analysen af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet vil resultere i skærpet opmærksomhed på de normeringsudfordringer, der er på dagtilbudsområdet - en løsning kunne være minimumsnormeringer på institutionsniveau, slutter Marianne Gilbert Nielsen.

For yderligere, kontakt Marianne Gilbert Nielsen, forkvinde i BUPL Århus, 3546 5650. 
 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.