Pressemeddelelse:  Budget 2023

Der er indgået budgetforlig i Aarhus Kommune. I Børn og unge skal der samlet set findes besparelser for godt 70 mio. kr. samt 19 mio. kr. i årligt fællesbidrag.
Billede af budget


Forliget beskriver, at besparelserne skal findes på administrative besparelser og ikke ramme de borgernære funktioner og ej heller give ekstraopgaver til førstelinjelederne.
I BUPL Århus har vi gennem længere tid gjort opmærksom på, at førstelinjelederne har fået mange nye opgaver. Opgaver der er rislet ned gennem ledelseslinjen, som følge af tidligere besparelser. I budgetforliget er der opmærksomhed på førstelinjelederens arbejdsvilkår, hvilket vi i BUPL Århus er tilfredse med, at forligsparterne anerkender.
”Vi har gjort en stor indsats for at sætte ledernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø på dagsordenen og ser med tilfredshed, at parterne i budgetforliget har øje for, at lederne skal fokusere deres energi på den nære faglige ledelse. Vi vil holde skarpt øje med, at besparelser på administration ikke medfører, at opgaver siver ned gennem systemet og ud på de pædagogiske arbejdspladser”, udtaler Marianne Gilbert Nielsen, forkvinde for BUPL Århus
BUPL Århus er dog skeptisk overfor, hvordan man vil foretage så store besparelser uden, det vil kunne mærkes på de borgernære opgaver. Advarslerne fra de professionelle på børne- og unge området har stået i kø de seneste uger, for der er vitterligt ikke en krone mere at spare i dagtilbud, klubber og SFO og skoler. 
”Vi er bekymrede for, at en så stor besparelse ikke kan gennemføres uden, det vil kunne mærkes i den pædagogiske indsats. Vi havde, sammen med den øvrige fagbevægelse i Aarhus, foreslået en mindre skattestigning og er rigtigt ærgerlige over, at politikerne ikke kunne enes om denne. Vi vil nu have skærpet fokus på, hvor det er, man vil foreslå at spare. 90 mio. kr. er en meget stor besparelse og hvis vi vurderer, at besparelserne rammer det pædagogiske arbejde med børn og unge, vil vi ikke holde vores mund, men fastholde politikerne på deres intentioner, udtaler Marianne Gilbert Nielsen
I budgetforliget er der også fokus på, at flere og flere børn og unge mistrives. Der afsættes 55 mio. kr. til bredere børnefællesskaber og 22,7 mio. kr. til etablering af specialdagtilbudspladser. 
”Vi bider mærke i, at området tilføres midler, men også at området i forvejen er underfinansieret. Det er et skridt i den rigtige retning, og det er positivt, at der bl.a. afsættes penge til kompetenceudvikling, som vores medlemmer også længe har påpeget var nødvendigt”, slutter Marianne Gilbert Nielsen.

For yderlige kommentarer kontakt Marianne Gilbert Nielsen, forkvinde for BUPL Århus, 3546 5650 - mgn@bupl.dk.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.