Pædagogmangel kan kun løses af pædagoger

Af Marianne Gilbert Nielsen, formand BUPL Århus

Der kommer til at mangle pædagoger til pædagogstillingerne i Aarhus Kommune de kommende år. I BUPL Århus vil vi ikke slå os til tåls med flere ’voksne’ – børn og unge skal være omgivet af fagprofessionelle, der er uddannet pædagoger, har viden og indsigt i det pædagogiske felt og ved, hvad der skal til for at skabe de bedste betingelser for børns udvikling, dannelse og trivsel.

Rådmand for børne- og ungeområdet i Aarhus Kommune, Thomas Medom, har for nylig udtalt, at de pædagogiske ledere, der ansætter personalet, ansætter i eget billede (red. nogle der ligner én selv). Og i sammenhængen underforstået, at lederne kunne kigge lidt bredere og få øje på pædagogiske assistenter, som også er medarbejdere på børne- og ungeområdet.

Vi tror, at der er flere, som Rådmanden, der en gang i mellem kan komme til at kigge sig om efter andre faggrupper, der ville kunne fylde huller ud på det pædagogiske område. Men udfordringerne med at få pædagoger nok til nu- og fremtidens arbejdsmarked, kan ikke løses af andre end pædagoger. Pædagoger har en høj fagprofessionalisme baseret på uddannelse. Kravene til det, pædagogerne skal leve op til, er nedfældet i dagtilbudsloven. Pædagoger skal sikre børns udvikling, fremme trivsel, læring og dannelse, lære børn at tage medansvar og indgå i fællesskaber. Pædagoger er uddannet til at tage hånd om børn og unges udvikling og liv og deres deltagelse i samfundet. De pædagogiske ledere har et ansvar for, at loven bliver overholdt overfor forældre, børn og politikere. Det er derfor, de ansætter pædagoger til ledige pædagogstillinger.

Det er de pædagogiske ledere, der skal sikre kvaliteten, og pædagogerne, der med deres baggrund i teori og viden, har ansvaret for det enkelte barn og børnegruppen i fællesskab.

Det er pædagogerne og lederne, der har ansvaret for at tilrettelægge en pædagogik, hvor børnene udvikles og trives. Det er pædagogerne og lederne, der har ansvaret for forældresamarbejdet og indsatser overfor børn og unge, der har brug for en særlig indsats. Pædagogerne ved, hvorfor én handling overfor et barn er bedre end en anden, og pædagogerne kan omsætte forskning og teori til pædagogisk praksis, båret af etiske overvejelser og professionelle valg i aktuelle situationer.

Til at assistere pædagogerne er det muligt at ansætte personale, der har taget en ungdomsuddannelse til pædagogiske assistenter. De kan være et godt alternativ til at ansætte uuddannede pædagogmedhjælpere, men deres uddannelse er ikke at sammenligne med en pædagoguddannelse.

Gode normeringer og høj pædagogisk faglighed skal gå hånd i hånd. Derfor arbejder BUPL for en pædagogandel på mindst 80 procent.

Lige nu har vi en påtrængende problemstilling til fælles med det nyvalgte Byråd og den genvalgte Rådmand; der mangler både pædagoger og pædagoger, der har interesse for lederjobbet. Det nye Byråd har ansvar for og må tage initiativer til, samt sætte ressourcer af til, at tiltrække og fastholde pædagoger og pædagogiske ledere.

 

Bragt i Stiften 6. december 2021

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.