Nyt nummer af Århus Pædagoger er udkommet

Det nye Århus Pædagoger, marts 2023, er landet i din postkasse.
Foto af bladet

Redaktør Simon Høgholm Westesen skriver bl.a. om dette nummer: I dette nummer iklæder vi os den pædagogiske rustning, og ruster os til mødet med den anden. Læseren vil forhåbentligt sidde tilbage med følelsen af, at de som pædagoger selv af og til får lyst til at ruste sig med våben, via fx det skrevne ord eller give børnene og de unge rustningen på til livets følelsesmæssige sti. Samtidig er vi, som pædagoger, historiefortællere der sætter spor i børnene og de unge, der giver dem skubbet ud på ukendt farvand eller endda præger dem til at finde deres hylde/plads i verdenen som voksne. Skal vi lykkes med det, kræver det samklang i arbejdsfællesskabet.
God læselyst!

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.