Magistratens forslag til budget i Aarhus Kommune

BUPL Århus peger på en mindre skatteforhøjelse frem for besparelser.
Aarhus Raadhus

Magistratens forslag til budget i Aarhus Kommune blev offentliggjort den 30. august. 

Om udspillet siger Marianne Gilbert Nielsen, forkvinde for BUPL Århus:

"Igen et udspil, hvor man undlader at kigge på mulige indtægter, fx en mindre skatteforhøjelse, i stedet for hele tiden at lave besparelser. På trods af, at der kommer penge fra staten, så står det slet ikke mål med det, der er brug for. Kommunalt er det et godt signal at prioritere de store velfærdsområder, som er så trængte af trivselsproblemer og udsathed, men bagsiden er, at velfærdspuljen skal finansieres af området selv".

Byrådets partier er nu for alvor i gang med de egentlige forhandlinger om budget 2024. Den 13. september bliver forslaget 1. behandlet på byrådsmødet - budgettet 2. behandles og vedtages endeligt i byrådet den 11. oktober 2023.

BUPL Århus følger udspillet tæt og drøfter det bl.a. med tillidsrepræsentanterne. 

Find materialet her: 

https://www.aarhus.dk/demokrati/kommunens-oekonomi/budget/budget-2024/#1 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.