Læserbrev: Pædagoger står for ofte alene med børnene

BUPL Århus havde et læserbrev i Århus Stiftstidende den 2. marts. Baggrunden er BUPL´s undersøgelse hvor medlemmerne har besvaret spørgsmål om deres arbejdsvilkår.
Billede af læserbrev

Af Helle Ebsen, næstformand BUPL Århus, Kystvejen 17, 2. 8000 Aarhus C.
Hvad med Emma, Walid, Ebbe og de andre? Sådan spørger en forælder i et læserbrev, som avisen bragte i sidste uge. En forælder, der har blik for, at det er pædagogerne, der har ansvar for at skabe den faglige kvalitet og de udviklende, pædagogiske miljøer for børnene. Men kan én pædagog i børnehaven varetage hele den praksisnære, pædagogiske opgave for alle 60 børn i børnehaven, spørger forælderen. Er det godt nok?
Jeg spørger, ”Hvad med Ida?” Hun er pædagog og vil gerne løse den opgave, hun er uddannet til og har viden om. Men kan hun det, når hun skal være der, som den eneste, for 17-40 børn i 0-6-årsalderen i en morgenstund, på legepladsen eller om eftermiddagen.
I en nylig undersøgelse fra BUPL svarer 2/3 af pædagogerne, der arbejder med de 0-6-årige, i Aarhus, at de på et tidspunkt i løbet af en dag er alene med en stor børnegruppe. Og ca. 1/5 af pædagogerne svarer, at de er den eneste pædagog på stuen – hver dag.
Pædagog-arbejdslivet er et givende, energifyldt og sprudlende fag, når det hele kører, og det lykkedes at gøre det bedste for børnene. 
Pædagogerne har en 3½ år lang bacheloruddannelse bag sig. Den uddannelse sikrer, at de kan give børnene netop det, de har brug for i konkrete situationer. Pædagogerne ser, når et barn har brug for hjælp, når et barn skal have nye udfordringer, og når et barn skal hjælpes ind i sociale sammenhænge med andre børn. Pædagogerne ved, hvad der er på spil i børnenes opvækst og har viden om de psykologiske mekanismer, der skal understøttes for at børnene får styrke til livet og fremtiden.
”Det er hverdagskost, at vi er alene med en stor børnegruppe, siger en pædagog i undersøgelsen, som BUPL foretog i november 2023, og hun fortsætter: ”Jeg var alene med 30 børn på legepladsen i 20 minutter”. En pædagog beskriver, at hun var nødt til at være på to stuer på én gang, indtil en kollega mødte ind 1 time senere. ”Resultatet var flyvske børn, konflikter og fyldte bleer”, konstaterer hun.
Pædagogerne finder løsninger og én beskriver fx: ”Vi finder klodserne frem, det går fint indtil et barn bliver hentet. Børnene mister interessen for klodserne, og nogle bliver kede af det, måske fordi de også kommer til at tænke på mor og far. Jeg prøver at starte legen med klodserne op igen, men må stoppe da et barn skal skiftes”. 
Situationen i Aarhus er lige nu, at kun lige over halvdelen af personalet i børnehaver og vuggestuer er uddannede pædagoger. Det er uholdbart.
Til årets budgetforhandlinger i Aarhus vil BUPL Århus´ medlemmer appellere til politikerne om at prioritere penge til flere pædagoger. Gode normeringer og et godt arbejdsmiljø er fundamentet for, at pædagogerne bliver i deres profession.
 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.