Læserbrev: Hæv skatten en lille smule

BUPL Århus anbefaler en lille skattestigning for at undgå besparelser.
Foto af læserbrevet i avisen

De politiske partier i Aarhus diskuterer i øjeblikket og de kommende måneder budget for 2024 og årene frem. Der varsles allerede nu besparelser. 
I stedet for besparelser foreslår BUPL Århus en mindre skattestigning. Aarhus Kommune har med 24,52 % én af landets laveste skatteprocenter. Og borgerne i Aarhus bakker op, hvis pengene går til daginstitutioner, skoler og ældreområdet. Det viser en undersøgelse, Fagbevægelsens Hovedorganisation i Aarhus fik lavet sidste år. Her erklærede halvdelen sig enig i, at de gerne betaler mere i skat fremfor at spare på velfærden.
Så vores forslag er en mindre skattestigning, så der ikke igen skal spares på velfærden i Aarhus. 
Socialdemokraterne har i denne uge, i et læserbrev i avisen, afvist skattestigning som en mulighed. De siger bl.a., at en skattestigning vil ramme skævt, være ineffektiv og at andre kommuner vil blive straffet. 
Men i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2020 stod Socialdemokratiet bag en hævelse af skatten. Den gang begrundet i ”et behov for et nødvendigt løft af vores velfærd”, som der stod i udtalelsen. Krisen havde ramt Aarhus, de økonomiske forudsætninger for budgetlægningen var forværret, og kommunen havde fået lov til at foretage en lille skattestigning af Regeringen, forlød det i 2020. 
Men der er i dag endnu større behov for et løft af velfærden og stort behov for at undgå nye besparelser i 2024. 
Vi vil derfor gerne give socialdemokraterne nogle argumenter for at lave en lille opjustering af skatten i Aarhus. For det første så har Aarhus én af landets laveste skatteprocenter – der er plads til at hæve skatten en lille smule. For det andet så vil der være et stort millionbeløb tilbage til kommunen, selv om staten straffer kommunen for at hæve skatten, for det tredje så vil aarhusianerne gerne betale lidt mere i skat, og for det fjerde så er indbyggertallet i Aarhus vokset, hvilket også begrunder, at der skal lidt flere penge i kommunekassen. 
Det, vi foreslår, er kun en mindre skattestigning ca. på det niveau, som et flertal i Byrådet vedtog i 2020. En stigning på 0,12 procentpoint vil ifølge kommunens egne beregninger svare til ca. 220 kr. årligt for en borger i Aarhus med en gennemsnitlig skattepligtig indkomst.
Et er økonomi, noget andet er politik. Vi opfordrer til ikke at gentage den hurtige konklusion om, at det at hæve skatten ikke er en mulighed. For uden en skattestigning vil de menneskelige omkostninger være for store. 

Bragt i Århus Stiftstidende 6. maj 2023.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.