Læserbrev: Et årti uden besparelser på velfærden

BUPL Århus læserbrev om budget 2024 i Århus Stiftstidende.
Foto af læserbrevet i avisen


Besparelserne, som et flertal i Aarhus Byråd besluttede i december 2022, bliver gennemført og eksekveret i disse uger. Besparelser, vi i fagforeningen har kæmpet imod. Men vores argumenter, om den vigtige pædagogiske indsats overfor børn og unge, er blevet tromlet ned og kørt over. Og nu varsler Borgmesterens Afdeling allerede besparelser i næste og kommende års budgetter. Byrådet behandlede onsdag (22/3) et forslag om at spare 50 mio. kr. årligt på ”kommunal administration” i 2024, stigende til 150 mio. kr. i 2030.
I seneste sparerunde lød det, at ”besparelserne ikke ville ramme de borgernære funktioner og ej heller give ekstraopgaver til førstelinjelederne”, men det må vi konstatere kun var ord på et stykke papir. Efterfølgende har alvorlige besparelser ramt især SFO, særlige tilbud, dagtilbud, fritidsklubber og legepladser i Aarhus. 
Det er en illusion at tro, at besparelserne ikke har konsekvenser. Vi forudser derfor, at også dette års forslag om besparelser vil ramme børne- og ungeområdet og dermed den borgernære service. 
Derfor er vores forslag en mindre skattestigning. Aarhus Kommune har med 24,52% én af landets laveste skatteprocenter. Alle kommuner, der grænser op til Aarhus, har fx en højere skatteprocent.
Og det bakker borgerne i Aarhus op om, hvis pengene går til daginstitutioner, skoler og ældreområdet. Det viser en undersøgelse, Fagbevægelsens Hovedorganisation i Aarhus fik lavet sidste år. Her erklærede halvdelen sig enig i, at de gerne betaler mere i skat fremfor at spare på velfærden. 
Det er afgørende, at aarhusianerne ikke mister tillid til, at velfærdssamfundet kan levere den kvalitet, som de forventer.
En lille skattestigning vil dække et hul i kommunekassen, en lidt større skattestigning vil være en investering i og genopretningsplan for den aarhusianske velfærd. Hvis Aarhus skal være en by i udvikling, skal velfærden følge med. Men det kræver politisk strategi, mod og vilje. 
Derfor bør politikerne i Aarhus Byråd kigge på andre muligheder, end besparelser. Visionen kunne være et årti uden besparelser på velfærden, fordi Aarhus skal være landets bedste velfærds-by.

Marianne Gilbert Nielsen, forkvinde BUPL Århus, Kystvejen 17, 2. 8000 Aarhus C

Bragt i Århus Stiftstidende 29. marts 2023.
 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.