Læserbrev: Er ligestillingen gået for langt?

I anledning af Kvindernes Internationale Kampdag har BUPL Århus et læserbrev om ligestilling i avisen den 8. marts.
Billede af læserbrev

Af Line K. Møller, faglig sekretær i BUPL Århus, Kystvejen 17, 2., 8000 Aarhus C.

Ligestillingen er gået for langt. Det siger omkring 20% af unge mænd, der er blevet spurgt til deres holdninger i kølvandet på Folketingsvalget 2022. En netop udkommen bog, ’Partiledernes kamp om midten', har givet det synspunkt ny opmærksomhed. Man har de seneste uger kunnet læse om den øgede polarisering blandt unge kvinder og mænd. De unge kvinder og mænd er delt politisk, særligt omkring spørgsmål om ligestilling. Kort sagt, så mener 1/5 af unge mænd, at ligestillingen er gået for langt, mens kun godt 2 % af kvinderne har den holdning.

Det er dybt bekymrende, da vi stadig er langt fra at være i mål med ligestillingen. 

Dette gør sig gældende både på arbejdsmarkedet, i hjemmet og i vores institutioner og uddannelsessystem.

På arbejdsmarkedet er de kvindedominerede fag, som pædagoger og socialrådgivere, fortsat lavt lønnet sammenlignet med andre mandsdominerede uddannelser, som f.eks. ingeniør, med samme uddannelsesniveau og -længde.  

Selv indenfor vores eget fag opleves en mangel på ligestilling, da kun knap 25 procent af de pædagogstuderende er mænd. Derfor oplever vores børn og unge heller ikke en særlig stor mangfoldighed blandt de voksne, de møder, trods pædagogers ihærdige forsøg på at arbejde med mangfoldighed og ligestilling.

I hjemmet arbejder kvinder i gennemsnit en time mere om dagen end deres mænd, med f.eks. madlavning, afhentning af børn, tøjvask osv. ifølge bl.a. Rockwool Fonden.  

Vores børn og unge har brug for at se, at der er mange måder at være menneske på i dag, det sker bl.a. gennem deres møder med pædagoger i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Pædagoger som også arbejder med de kønsstereotypiske opfattelser, og viser at det ikke behøver være sådan, at bestemte roller og opgaver skal gives til et køn, men at man skal have lov at udfolde de evner og interesser man har. 

Vi skal fortsat arbejde for mere ligestilling og her er 3 konkrete bud hvordan:

1 Giv pædagogerne tid til at bruge deres viden og faglighed. Giv dem tid til at arbejde med køn og mangfoldighed og til at give børn og unge indsigt i de muligheder, de har. Det er en vigtig del af det pædagogiske arbejde. Det vil både få flere til at blive i faget og flere til at søge uddannelsen.

2 Gør det attraktivt for de unge at vælge pædagoguddannelsen, giv pædagogerne en løn, der sidestiller dem med den løn andre, med samme uddannelseslængde, har.

3 Gør det attraktivt at blive og være pædagog, gennem et godt arbejdsmiljø og gode arbejdsvilkår, så pædagoger fortsat er en mangfoldig skare, som børn og unge kan spejle sig i.

Pædagogerne arbejder med ligestilling og mangfoldighed, og så længe nogle mener, at ligestillingen er gået for langt, er det fortsat vigtigt, at pædagogerne fortsætter arbejdet med ligestillingsspørgsmål.

Bragt i Stiften den 8. marts 2024.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.