Læserbrev: En garanti jeg gerne vil gi'

Giv et lønløft til pædagoger, så det igen bliver attraktivt at gøre en forskel for samfundet
Foto af læserbrevet i avisen

Som pædagog vil jeg gerne garantere at de yngste samfundsborgere befinder sig i trygge udviklende rammer, mens deres forældrene er på arbejde. Jeg vil gerne garantere at børn trives, udvikler nysgerrighed og mod, lærer at takle modstand og afvisning, føler sig værdifulde for fællesskabet, lærer at sætte ord på følelser, lærer at mærke sig selv og have empati for andre. Jeg kunne blive ved med at beskrive, hvad jeg gerne vil garantere for de børn, forældre hver dag overlader i vores varetægt.
Et barn er en kompleks størrelse. Der findes ikke formler og tabeller for hvad der er det rigtige at gøre hvornår og hvordan. Derfor er barnet afhængigt af voksne med de rette faglige kompetencer. Pædagoger med en professionsbachelor i baglommen samt evne til at kvalificere hinandens pædagogiske praksis. 
Men desværre - det er ikke attraktivt at være pædagog. Og vi er nu blevet for få. Derfor kan jeg ikke garantere de mest optimale udviklingsbetingelser for samfundets yngste. Virkeligheden er at forældrene i dag afleverer deres børn i institutioner med alt for få uddannede pædagoger.
Pædagoger udgør det sikkerhedsnet som gør at forældre kan gå på arbejde med ro i sindet. Med andre ord har pædagoger en væsentlig samfundsbærende funktion på lige fod med andre faggrupper indenfor velfærdområderne.
Med anerkendelse gennem en løn der svarer til vores uddannelsesniveau og vores faglige ekspertise, vil det igen blive attraktivt at blive og forblive at være pædagog. Pædagoger holder hånden under Danmarks fremtid. Og helt ærlig – Vi mere værd!

Bragt i Politiken 21. juni 2023.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.