Læserbrev: Børnelivet - også et liv i sig selv  

BUPL Århus har skrevet et læserbrev om konsekvenserne af de foreslåede besparelser på børne- og ungeområdet i Aarhus Kommune.
Foto af læserbrevet i avisen

BØRNELIVET – OGSÅ ET LIV I SIG SELV
Af Marianne Gilbert Nielsen, forkvinde BUPL Århus, Kystvejen 17, 2., 8000 Aarhus C.
Først kom budgetforliget, og så kom et sparekatalog fyldt med besparelser. Godt 100 mio. kr. skal der spares på børne- og ungeområdet i Aarhus. 
Politikernes oprindelige intention var, at besparelserne i størst muligt omfang skulle undtage kerneydelsen. Det må betyde, at besparelserne ikke skal kunne mærkes ved børn, pædagoger og forældre.
Men det kan det. Det mærkes, når man foreslår at fusionere dagtilbud. Det er ikke uden betydning at etablere 3 nye store dagtilbud. Og det vil være i modstrid med intentionen om ”at aflaste førstelinjelederne”.
Det kan mærkes, når man skærer massivt på ledelsen i klubber og SFO og reducerer i serviceniveauet.
Det kan mærkes, når man reducerer i åbningstiden i dagtilbuddene.
Det kan mærkes, når man lukker skovbørnehaver, pædagogisk ledede legepladser, Børnekulissen, Center for læring og Natursamarbejdet. Kultur- og naturtilbud er ikke en luksus, vi ikke har råd til; det er de tilbud, der er med til at sikre, at børn kan blive præsenteret for mangfoldigheden og sikres ligestilling på tværs af forskellige baggrunde og behov.
Det kan mærkes, når man forhøjer klassekvotienten i specialklasserne.
Det er en ren nedskæring, når man skærer i andelen af pædagoger, der tager sig af børn og unge med vidtgående støttebehov i SFO´er og klubber, og når man skærer i de specialdagtilbud, der tager sig af børn med betydelige og varige nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevner. Børn, der har et særligt behov for støtte og behandling.
Det vil kunne mærkes i hverdagen, i kontakten og nærværet mellem børn, unge, pædagoger og forældre. Det vil kunne mærkes i arbejdsmiljøet.
Vi advarer; der er vitterligt ikke en krone mere at spare i dagtilbud, klubber, SFO´er, skoler og specialtilbud. 110 mio. kr.’s besparelse på budgettet i hele Børn og Unge, er en besparelse på 138 fuldtidsstillinger. Beslutter I besparelserne, beslutter I også at udhule nærværet mellem børn og pædagoger. I beslutter, at mistrivslen potentielt kan vokse sig større end i dag. Det betyder noget, at der er pædagoger nok.
Vi havde, sammen med den øvrige fagbevægelse i Aarhus, foreslået en mindre skattestigning og er rigtigt ærgerlige over, at I som politikerne ikke kunne enes om denne. Vi foreslår, at I slås imod udgiftsloftet på kommunale serviceudgifter, så økonomien ikke er så stramt reguleret.
Vi minder om de pæne ord og gode intentioner fra den børne- og ungepolitik, I selv har besluttet: 
”Børnelivet er også et liv i sig selv. I Aarhus skal vi derfor stå sammen om at skabe en by, hvor det er godt at være barn og ung”.

Bragt i Århus Stiftstidende 8. december 2022.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.