Læserbrev: Alvorlige besparelser i fritids- og ungdomsklubberne  

BUPL Århus har skrevet et læserbrev, der advarer mod besparelser i klubberne.
Foto af læserbrevet i avisen

Alvorlige besparelser i fritids- og ungdomsklubberne 
Af Marianne Gilbert Nielsen, forkvinde, BUPL Århus, Kystvejen 17, 2., 8000 Aarhus C
Det er eftermiddag og skoledagen er slut. 150 sultne børn i alderen 10-13 år strømmer ind ad døren til fritidsklubben, hvor 3 pædagoger er klar til at tage imod. De børn, der tydeligvis har brug for opmærksomhed, bliver der taget hånd om; de andre bliver bogstaveligt talt spist af med en focaccia - til justering af blodsukkeret! Alle 150 ville gerne have en snak, men … 
Sådan kunne en hverdag i en af Aarhus Kommunes fritidsklubber udspille sig. På trods af misforholdet - 3 pædagoger og 150 børn - så ligger der nu et forslag om at spare yderligere på området. 
Kommunens udspil er, at UngiAarhus (fritids- og ungdomsklubber samt ungdomsskolen) skal spare tæt på 18 mio. kr. fra 2024. Det kan vi slet ikke forestille os, og det konflikter med politikernes ambitioner for fritidsområdet, som ellers står meget tydeligt i den fritidspædagogiske vision, som byrådet har besluttet. I visionen lyder det bl.a., at børn og unge får ”passende støtte fra engagerede og nærværende voksne”.
Det bekymrer os derfor stærkt, at UngiAarhus skal bære en så stor besparelse. 
12 mio. kr. af de 18 mio. kr. skal findes på ledelsesstrukturen. Vi finder det ikke sandsynligt, at man kan lave en besparelse på ledelsesstrukturen, som ikke vil ramme det nære arbejde med børn og unge. Erfaringen viser, at besparelser der rammer den pædagogfaglige ledelse, har store konsekvenser for den pædagogiske praksis. Det er afgørende vigtigt at fastholde den pædagogfaglige ledelse tæt på den pædagogiske hverdag og tæt på børn og unge i klubberne. 
Der er brug for pædagogfaglige ledere. De har indgående kendskab til lokalområdet, til børnene og forældrene, de kender til mulighederne i byen, de bygger bro på tværs og laver konkrete indsatser i samarbejde mellem fritidsklubberne, ungdomsklubberne og ungdomsskolen til stor gavn for især de børn og unge, der skal have særlig hjælp til at finde ind i ungdomslivet og unge-fællesskaberne. 
Det mangfoldige klubtilbud i Aarhus leverer en vedholdende, forebyggende indsats, som understøtter, at børn og unge bliver taget hånd om.

Bragt i Århus Stiftstidende 28. november 2022
Udover millionbesparelserne laver forslaget om øget kontingent, for at gå i klubben, et benspænd for fritidslivet. For mange børn og unge vil det måske ikke få de store konsekvenser, men netop hos de børn, der kan have størst gavn af fritidstilbuddene, kan det forhøjede beløb være udslagsgivende for, om man hænger på gaden eller deltager i et forpligtende fællesskab i klubben. 
Ligegyldigt hvordan kuglerammen gøres op, synes det svært at have tillid til, at besparelserne ikke vil ramme børn, unge og pædagogernes arbejdsvilkår samt de visioner og tværgående opgaver, som hele området er underlagt. Massive besparelser på området vil få konsekvenser for trivslen og det forebyggende arbejde, der sker i klubberne.
Vi vil kraftigt opfordre byrådet til ikke at lægge så massive besparelser ned over klubberne.
 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.