Høringssvar vedr. bredere børnefællesskaber – løsningsmuligheder

BUPL Århus har afgivet høringssvar vedrørende analysen af bredere børnefællesskaber og de løsningsmuligheder der udsprang fra denne.

BUPL Århus ser positivt på at byrådet har valgt at lave en analyse af ”bredere børnefællesskaber på almenområdet, specialtilbud og PPR” og forventer byrådet også vil tage til efterretning og levere handlinger på de nødvendige tiltag, som analysen peger på. Vi mener, at vi som samfund har et ansvar for at handle på den store mistrivsel, der er blandt børn og unge. Derfor forventer vi også at byrådet ved de kommende budgetforhandlinger vil sikre flere ressourcer til området.

Vi ser generelt positivt på en række af de forslåede 20 løsningsmuligheder, men har også en række bekymringer, læs mere om dette i vores fulde høringssvar.

Det har været vigtigt for os at understrege gennem vores høringssvar, at de løsningsforslag, der måtte komme til videre behandling ikke må skabe ekstra arbejdsopgaver til hverken personale eller ledere, som i forvejen er under et stort arbejdspres.

Læs BUPL Århus fulde høringssvar her:

 

Læs mere om høringen her
OBS. det er ikke længere muligt at afgive høringsvar til denne høring.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.