Høringssvar om Skolehenvisningspolitikken

Høringssvar fra BUPL Århus: Når forskningen viser, at ordningen ikke højner fagligheden og sprogudviklingen, så opretholdes skolehenvisningspolitikken alene som et integrationsprojekt. En lille gruppe udvalgte børn med sprogudfordringer bør ikke kastes under (og ind i) bussen for at opretholde en fejlslagen integrationspolitik.
bus

15. september 2022
Aarhus Kommune skriver, at hensigten med skolehenvisningspolitikken er, ”at sikre alle børn en god skolegang baseret på høj faglighed, understøttelse af den dansksproglige udvikling samt social integration.” 
Set fra et pædagogfagligt perspektiv, forskningsprojektet fra Aarhus Universitet og pædagogerne og skoleledernes tilkendegivelse i undersøgelsen af DSA-området, har skolehenvisningspolitikken fejlet på alle parametrene. Derfor bør ordningen afskaffes! 

Ordningen bør erstattes af: 
Benyt ressourcerne på distriktsskolerne:
o    Det sparede beløb fra skolehenvisningsordningen kan anvendes på tiltag for børn med dansk som andetsprog eller to-voksenordning, på de skoler hvor børnene er.
o    Efter- og videreuddannelse af pædagogerne i SFO og skole

Tidlig indsats:
o    Pædagoger i dagtilbud bør tilbydes efter- og videreuddannelse.
o    Stille sprogunderstøttende indsats til rådighed for familier med dansk som andetsprog.
o    Bedre normeringer.

BUPL Århus støtter forslaget om. at øge procentsatsen for, hvor stor en andel elever en årgang må have med sprogstøttebehov. Samtidigt bør der indføres søskendegaranti. Ændringerne betyder alt andet lige, at der er flere børn, der får lov at blive på deres distriktsskole og færre børn der isoleres socialt. Men det ændrer ikke på, at de børn der fortsat er en del af busordningen, lærer mindre, trives dårligere, er mere ensomme og oftere har ondt i maven og hovedet, end de børn med sprogstøttebehov, der får lov at blive på distriktsskolen. Derfor bør der som minimum ske en:

•    Omlægning af ordningen så den baserer sig på frivillighed i lighed med Københavns Kommunes ”Københavnermodel for integration”.
•    Efter- og videreuddannelse af pædagoger.
•    Gratis SFO og klub for de berørte børn. Fritidslivet er en vigtig del af et barns udvikling. Pædagoger i SFO og klub kan hjælpe barnet ind i fællesskabet. 
•    Bedre normeringer for at sikre bedre trivsel for alle børn.

Når forskningen viser, at ordningen ikke højner fagligheden og sprogudviklingen, så opretholdes skolehenvisningspolitikken alene som et integrationsprojekt. En lille gruppe udvalgte børn med sprogudfordringer bør ikke kastes under (og ind i) bussen for at opretholde en fejlslagen integrationspolitik.

Dette eksperiment må ophøre!
Line Kærulf Møller, faglig sekretær, BUPL Århus

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.