Høringssvar – Forslag til modeller for en ny pasningsgaranti i Aarhus Kommune

BUPL Århus har afgivet høringssvar vedr. forslag til modeller for ny pasningsgaranti
Dokument_pen

BUPL Århus har med interesse læst forslaget til modeller for en ny pasningsgaranti. Det er tydeligt, at materialet er arbejdet grundigt igennem og har medtaget mange perspektiver. 
Dog kan det undre, at der ikke er medtaget et perspektiv, som rummer institutionerne og dermed de ansattes perspektiv, for hvem det også kan have en betydning hvilken model der vælges. F.eks. kan det have stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø, hvis der vælges en model, hvor mange forældre vil vælge en midlertidig plads, mens de venter på deres ønskeplads og ligeledes hvis der vælges en model, som kan give en lang anvisningsproces med konsekvens for dagtilbuddenes økonomi.
Det er BUPL Århus´ anbefaling, at Aarhus Kommune vælger model A, garantidistriktsmodellen. Modellen afspejler noget kendt, som tager højde for den aktuelle og fremtidige pladssituation samt udbygningsbehov. Modellen er ligeledes kendt af både forældre og institutioner samt af pladsanvisningen, som skal administrere modellen. 
Vi kan kun tilslutte os det fornuftige i, at eget skoledistrikt får forrang frem for anvisningsdistrikt, da det, med det kendskab vi har, har stor betydning for forældre og børn at kunne vælge og få en lokal plads.
Med venlig hilsen
Helle Ebsen, næstformand BUPL Århus

27-10-2023

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.