Chokeret over besparelser på skolefritidsordningerne

BUPL Århus reagerer på på konsekvenser af Aarhus Kommunes budgetforlig 2024
Presse

Pressemeddelelse

Chokeret over besparelser på skolefritidsordningerne

”Det er et voldsomt træk fra kommunens side. Vi er chokerede”, udtaler Line K. Møller, faglig sekretær i BUPL Århus om de besparelser, der i dag er blevet offentliggjort. 

Besparelserne vil ramme skolefritidsordningerne, hvor der foreslås en rammebesparelse, der rammer alle SFO´er samt en besparelse, der rammer Klubben Holme Søndergaard. Deroveni en forhøjelse af forældrebetaling og kontingentet i SFO og klubber fra 2026.

BUPL Århus mener, at besparelserne er helt forfejlet og er i tvivl om, om politikerne, ved hvad konsekvenserne er.

Fritidsområdet er et frirum for børn og unge - en vigtig del af det gode børne- og ungeliv og det fritidspædagogiske arbejde er én af vejene til, at forebygge den stigende mistrivsel blandt børn og unge, som netop er dokumenteret i en ny undersøgelse, foretaget af BUPL, hvor over ¾ af pædagogerne på skole- og fritidsområdet i Aarhus, vurderer at mistrivslen er stigende. 

”Sammenholdt med dagens udmelding, er besparelser på området et nærmest katastrofalt skridt, da det fritidspædagogiske arbejde er én af de faktorer, der er med til at øge børn og unges trivsel”, udtaler Line K. Møller.

”I skal vide, hvad I gør. I skal kende konsekvenserne af de beslutninger, I tager”, fortsætter Line sin appel til forligspartierne.

I det fritidspædagogiske arbejde, ser pædagogerne de dilemmaer og problemer, børn og unge slås med, og de tager fat i og gør noget ved problemerne sammen med de helt konkrete børn og unge.

”Området blev også sidste år ramt af besparelser, og når det igen regner med besparelser, er det ikke blot tal i et regneark, men det er et indgreb i den mulighed pædagogerne har for at byde børn og unge velkommen i fritiden, hvor det er trygt at være, og hvor pædagogerne har tid til at understøtte børn og unge, når noget bliver svært”, fortsætter Line K. Møller.

Fritidspædagogikken har fokus på, at der sker meget mere i børn og unges liv, end det de oplever derhjemme eller i undervisningen. 

”Områdets betydning er undervurderet, og den forebyggende indsats er jo også abstrakt, når man ikke stifter konkret bekendtskab med hverken pædagogerne eller børnene og de unge. For politikerne er mistrivsel nok ikke helt så konkret, som det er for pædagogerne, der har fagligheden til at arbejde med det. Besparelserne vil ramme konkrete børn og unge, der ikke bliver set, og resultatet er, paradoksalt nok, yderligere stigende mistrivsel”, siger Line K. Møller.

”BUPL Århus ér før kommet med et forslag om at hæve skatten en lille smule for at undgå besparelser, men det er ikke blevet hørt – vi finder det ærlig talt beskæmmende, at man ikke har lyttet til vores forslag”, slutter Line K. Møller. 

Kommunens konkrete besparelser (kommunens formuleringer):

Reduktion i serviceniveau i SFO: Det foreslås at reducere SFO'ernes almenbudget med 1,625 % pr. år. For en gennemsnits-SFO svarer det til en årlig reduktion på ca. 120.000 kr.

Reduceret åbningstid i SFO mandag eftermiddag: I forbindelse med sparekataloget for budget 2023, blev åbningstiden i dagtilbud reduceret med 0,5 time. Det vil være oplagt at konsekvensrette åbningstiden i SFO tilsvarende, således at SFO’erne lukker klokken 16.30 mandag.

Forhøjelse af forældrebetaling for SFO: Det foreslås at hæve forældrebetalingen for SFO, så den stiger med 1 procent om året i 2026 og 2027 udover den generelle fremskrivning.

Forhøjelse af kontingent for klubber: Det foreslås at hæve kontingentet for klubberne, så det stiger med 1 procent om året i 2026 og 2027 udover den generelle fremskrivning.

Reduktion i serviceniveau på Holme Søndergaard: Der indarbejdes en besparelse/servicereduktion svarende til 1 % af budgettet.

Sammenlægning af dagplejeafdelinger: To dagplejeafdelinger sammenlægges til én. Der arbejdes med muligheden for en sammenlægning af dagplejeafdelinger i Stavtrup og Vestergaard-Søndervang dagtilbud. Der er ikke konkret taget stilling.

Driftsmidler til skolen i Nye: Der er afsat midler til ledelse af skolen og SFO, der først forudsættes anvendt pr. 1. maj 2026. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.