Årsmøde i BUPL Århus lokale lederforening

Udtalelse om trepartsforhandlingerne
Aarhusmoede_LLB23

Ekstern udtalelse fra årsmøde i BUPL Århus lokale lederforening ifm. trepartsforhandlingernes opstart:

Det pædagogiske område har store rekrutteringsudfordringer. En brændende platform, som kun bliver værre år for år. 
Undersøgelser viser at løn har betydning for de unges uddannelsesvalg, og dermed også for rekruttering af fremtidens pædagoger. 
Det kan der gøres noget ved i de igangværende trepartsforhandlinger.  Derfor skal der handles nu.

Hver tredje pædagogstilling bliver ikke besat med en pædagog. I mange institutioner er der allerede nu ikke pædagoger på stuerne.
Der mangler aktuelt 4000 pædagoger på landsplan og i 2030 vil der i Aarhus mangle 1100 pædagoger. Undersøgelser viser at 1 år efter endt uddannelse har 1 ud af 5 nyuddannede pædagoger forladt faget (2017 årgang). 5 år efter færdiggjort uddannelse har 1 ud af 4 pæ-dagoger forladt faget. 
Mangel på pædagoger har betydning for børns og unges opvækst. Det har også betydning for professionens vilkår.

Det er nu skibet skal vendes, hvis vi som profession skal løfte den pædagogiske faglighed, som skal sikre kvaliteten i de pædagogiske institutioner. 
Det er helt afgørende for en tryg barndom og ungdom.

Vi er som pædagogfaglige ledere ansvarlige for den pædagogiske faglighed, og ser med stor bekymring på udviklingen. Vi appellerer til parterne i trepartsforhandlingerne om at finde et forhandlingsresultat, der er med til at sikre at det er attraktivt at være pædagog, og at ud-danne sig til pædagog i fremtiden.

Pædagogfaglige ledere på årsmøde i BUPL Århus Lokale Lederforening den 29. september 2023.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.