Århus Pædagoger: Om lidt er det slut

Allersidste nummer af Århus Pædagoger er udkommet i november 2023.
Sidste nummer af Århus Pædagoger

Om lidt er det slut
BUPL Århus’ generalforsamling 2023 vedtog d. 6. oktober et budgetforslag, hvor nedlæggelse af Århus Pædagoger var en del af forslagskataloget. Konsekvensen af dette er, at novemberudgaven 2023 er det sidste nummer af Århus Pædagoger. 

Tak til alle jer, der har bidraget de seneste 45 år.

Bladet kan læses online:

https://www.epaper.dk/buplforbund/aarhus/aarhuspaedagoger/2023/aap23-05_trykt/ 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.