Åbent brev til byrådet vedr. Aarhus Kommunes plan om at gennemføre årlige besparelser

Kære byrådspolitikere
Aarhus Kommunes plan om at gennemføre årlige besparelser på 312 millioner kroner vil uden tvivl kunne mærkes i den aarhusianske borgers hverdag. I den samlede fagbevægelse i Aarhus mener vi ikke, at det er den rigtige vej at gå, og vi er sammen med borgerne oprigtigt bekymrede for velfærden.

I en undersøgelse gennemført af Norstat Danmark vurderer 6 ud af 10 borgere, at der allerede i dag er for lidt personale til at løfte de kommunale velfærdsopgaver. Samtidig viser undersøgelsen, at halvdelen af aarhusianerne hellere ser en skattestigning på 0,5 procent frem for, at politikerne sparer sig til færre ansatte og dårligere service. Det er bemærkelsesværdige resultater i lyset af inflationen, der også påvirker aarhusianernes privatøkonomi negativt.
FH Aarhus har fået foretaget en repræsentativ undersøgelse blandt 1.000 aarhusianerne, der entydigt viser, at flertallet af borgerne ikke ønsker flere forringelser af velfærden. I ældrepleje, daginstitutioner, folkeskoler, fritidstilbud, borgerservice og på beskæftigelses- og handicapområdet sørger medarbejderne hver dag for, at velfærdsordningerne fungerer. Det er vigtigt, at det bliver ved med at være sådan. Desværre erfarer de ansatte, at de politisk bestemte besparelser hvert år medfører færre kolleger, et dårligere arbejdsmiljø og en større afmagt, fordi det er umuligt at nå alle. Med behovet for at spare massivt på de kommende budgetter ser den negative spiral ud til at fortsætte i Aarhus Kommune.
Mennesker i massiv mistrivsel og med særlige behov kalder akut på en forandring i rammerne omkring dem. Derfor skal politikerne lytte til byens borgere og få prioriteret velfærden ved dette års budgetforhandlinger. Hvis vi sparer mere på tid eller personale til helt fundamental hjælp, vil det få konsekvenser for borgerne – særligt de sårbare. Det er en illusion at tro, at besparelserne ikke har konsekvenser. På mange arbejdspladser er det nærmest umuligt at få vagtplanen til at gå op, og den fornødne omsorg må udeblive. Det kan vi ikke være bekendt som by og samfund!
Det er afgørende, at aarhusianerne ikke mister tillid til, at velfærdssamfundet kan levere den kvalitet, som de forventer. Derfor kan Aarhus Kommune ikke spare. En skattestigning vil uden tvivl dække et stort hul i en slunken kommunekasse, men er også en investering og udvikling af den aarhusianske velfærd og borgerne i byen. Aarhusianerne oplever på mange måder, at deres by er i rivende udvikling. Det er nødvendigt at byens velfærd følger med, så vi ikke taber for mange på vejen. Men det kræver politisk vilje.
Vi håber inderligt, at I som politikere lytter. Børn, ældre og socialt udsatte har i alt for mange år betalt prisen for, at vi ikke har brugt nok penge på velfærdssamfundet. Vi advarer om vidtrækkende konsekvenser, og aarhusianerne er tydeligvis også bekymrede. Der er for lidt personale til opgaven, som det er nu, og hverken pårørende, borgere eller medarbejderne kan se sig ind i endnu en sparerunde på velfærdsområderne. Det er et politisk valg at gå sparevejen, og vi opfordrer byrådet i Aarhus til at lytte til de bekymrede borgere, så der prioriteres anderledes.
I er som politikere nødt til at vende bøtten og se sociale indsatser som en investering og ikke som en omkostning. Prioriteres velfærden ikke, bliver regningen sendt direkte videre til næste generation, som skal betale for de mennesker, som i dag ikke får den nødvendige støtte til at mestre deres eget liv.

På vegne af den samlede fagbevægelse i Aarhus

Kresten Vendelboe & Dorthe Ryom Fisker, hhv. formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Aarhus og formand for Den Kommunale Fællesrepræsentation i Aarhus Kommune

(Sendt til byrådspolitikerne den 31. august 2022) 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.