Egedal: Investeringer i normering, men besparelser i SFO’en

I torsdags blev der indgået en bred budgetaftale i Egedal Kommune med 20 ud af 21 medlemmer af Egedal Byråd. Blandt andet er der afsat 3,6 mio. kr. til ar sikre normeringerne i dagtilbud. Til gengæld bliver der reduceret på SFO’ernes åbningstider.
Dreng/pige i kighul

Om den styrkede normering i dagpleje eller daginstitution siger Byrådsmedlem Rikke Mortensen fra Radikale Venstre: 

”En god dagpleje eller daginstitution er en vigtig start på en tryg og god opvækst. Vi har afsat 3,6 mio. kr. til at sikre normeringer i dagtilbud. Fremover er der vuggestuenormering til og med den måned, barnet fylder tre år, og ikke som tidligere to år og ti måneder.”

I BUPL Nordsjælland ser vi positivt på, at man vil sikre normeringen i vuggestuen, dog er det vigtigt også at kigge på pædagogandelen. Faglig sekretær Annette Bisgaard pointere: 

“Det er godt, at der afsættes ressourcer af til at sikre normeringen, men det er også et minimum. Men vi har brug for at fokus også er på pædagogandelen i kommunen. Vi ved jo fra nye undersøgelser, hvor vigtigt det er at have pædagoger i institutionerne.”

Udover at afsætte ressourcer af til at sikre normeringerne, er der også afsat 0,6 mio. kr. af til at styrke tværfaglige indsatser, der skal understøtte børn og unges trivsel. 

Socialdemokrat Henriette Thirup-Bielefeldt udtaler: “Alle børn og unge i Egedal har ret til trivsel, uddannelse og et trygt liv. For at understøtte tværfaglige indsatser, som skal hjælpe det enkelte barn og familie, har vi afsat 0,6 mio. kr. til at udvide indsatsen med forebyggelse på tværs af dagtilbud, skole og socialområdet.”

Børn og unges mistrivsel har været stigende de seneste år og derfor mener Majbrith Feveile, FTR i Egedal Kommune, at det er et skridt i den rigtige retning.

“Vores medlemmer er en vigtig part i børn og unges trivsel. Derfor er det et skridt i den rigtige retning kommunen vælger at afsætte midler af til netop at styrke dette. Vi vil naturligvis gerne bidrage med viden i den proces.”

Besparelser i SFO’en

Politikerne har desværre valgt at spare på SFO-området. Det har de gjort ved at reducere i åbningstiden. Det betyder helt konkret at der spares 1.050.000 kr. Det svarer til 1 time i gennemsnit om ugen. Det kan muligvis have konsekvenser for normeringen i SFO. 

”Vi er forundret og ærgerlige over, at man vælger at spare på SFO-området. Dels fordi det kan have betydning for den normering, der er i SFO’en og dels fordi, det begrænser forældrene. Egedal Kommune slår sig op på at være en pendler-kommune, men denne besparelse er en begrænsning af den fleksibilitet, som mange børnefamilier er afhængige af i en travl hverdag” siger Annette Bisgaard, faglig sekretær i BUPL Nordsjælland.

I budgetaftalen er der også 0,2 mio. kr. til at styrke samarbejdet mellem almen - og specialområdet. Det skal styrke yderligere tiltag til gavn for børn og forældre. Samarbejdet skal særligt omhandle dagtilbud, skole, socialområdet og PPR. 

 

Læs pressemeddelelse fra Egedal Kommune her.

Læs også BUPL Nordsjællands høringssvar her.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.