Egedal: Ændring af SFO-åbningstid = forringelse eller forbedring af normeringen?

BUPL Nordsjælland har i forbindelse med Egedal Kommunes budgetkatalog afsendt høringssvar, der udtrykker stor bekymring for de konsekvenser, der vil være, hvis der sker endnu en normeringsforringelse af SFO-normeringen. Læs hele høringssvaret nedenfor.
Dreng/pige i kighul

I budgetkataloget bliver det foreslået at nedsætte SFO-åbningstiden med 1. time om ugen. I konsekvensbeskrivelsen vurderes besparelsen at kunne indbringe 0,13 million, når der reduceres med nedsat forældrebetaling.  

BUPL Nordsjælland ser med stor bekymring på konsekvenserne af endnu en normeringsforringelse af SFO-normeringen. Hverdagen i SFO’en er allerede nu presset. Med jævne mellemrum sker det, at der er personale, som står alene med en børnegruppe på over 30 børn. Vores tillidsfolk har gennem længere tid udtrykt bekymring for deres kollegaers arbejdsmiljø og den belastning, som de i hverdagen er udsat for. Og det er med rette.

Tillidsfolkene beskriver, at hverdagen er blevet mere kompleks, og der er flere børn, der har brug for ekstra opmærksomhed. Det presser naturligvis pædagogerne, som ikke længere har tid og mulighed nok i hverdagen, Der er, og bliver, for mange faglige kompromisser, der skal indgås, og det slider på fagligheden og kvaliteten.

BUPL Nordsjælland vil benytte lejligheden til at foreslå, at man gennemfører et servicetjek af den praksisnære hverdag, for at få et billede af både voksne og børns hverdag. Det bekymrer os med de hverdagsfortællinger som vi hører fra vores TR’ere – sådan skal en hverdag nemlig ikke se ud. Vi opfordrer til at benytte ressourcerne til at forbedre normeringerne – det er til gavn for pædagogerne og børnene. 

Vi står naturligvis til rådighed til nærmere drøftelser. 

 

Høringssvaret er skrevet og afsendt af Annette Bisgaard, Forhandlingsleder og Majbrith Feveile, FTR i Egedal Kommune.

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.