Bliv en del af bestyrelsen i BUPL Nordsjælland  

Ved årets generalforsamling onsdag d. 5. oktober er det muligt at stille op til bestyrelsen. På denne side kan du se, hvem der allerede nu ønsker at stille op. Du kan melde dig på dagen, men du er også meget velkommen til at sende din valgpræsentation allerede nu, så kan du komme her på siden.

Vil du gerne vide mere om hvordan det er at sidde i bestyrelsen og hvilket arbejde, man laver? Så er du velkommen til at skrive eller ringe til Formand Pernille Riis på pri@bupl.dk eller tlf.: 21 78 06 70 eller bestyrelsesmedlem Hanne Byskov på hby@bupl.dk eller tlf.: 29 69 81 16.
Bliv en del af bestyrelsen

Hanne Byskov

Hanne Byskov

 

Hej, - jeg hedder Hanne, og jeg er #STOLTPÆDAGOG !

Jeg har siddet i bestyrelsen i en del år, og har gennem årene arbejdet for pædagoger og lederes arbejdsmiljø og løn.

Mine kerneværdier i bestyrelsesarbejdet, og i andre sammenhænge er ordentlighed, engagement, medlemsdemokrati, motivation, aktion og kampgejst.

Med mig i bestyrelsen får I med sikkerhed en, der både på de indre og de ydre linjer vil kæmpe for vores vilkår, for vores synlighed og vores profession. Det er for mig vigtigt, at vi i den kommende periode både TØR og VIL sige det højt, #ViErMereVærd! Vi skal have vores løn op på niveau med andre professionsuddannelser -og det haster.

Jeg er i dag FTR I Halsnæs, og jeg vil med glæde stille mig til rådighed i endnu en spændende valgperiode i BUPL Nordsjællands bestyrelse. En valgperiode med fornyelse af vores overenskomst og afslutning af lønstrukturkomiteens arbejde, der er nok at se til, og jeg er allerede i arbejdstøjet.

Jeg glæder mig til at se dig til generalforsamlingen den 5. oktober 2022.

 

Anette Eirup Sielemann

Anette Eirup Sielemann
  • 48 år

  •  Stolt pædagog siden 1998

  • Arbejder som pædagog med fantastiske børn fra 0-6 år

  • Tillidsrepræsentant for pædagogerne i fem børnehuse

  • Har siddet i BUPL Nordsjællands bestyrelse i 3 perioder.

Min hverdag er et mix mellem arbejdet med skønne børn fra 0-6 år og arbejdet som område tillidsrepræsentant. Det betyder, at jeg både selv har ”fingrene i bolledejen” og samtidig får mange input om pædagoglivet. Både fra mine kollegaer i børnehusene og fra mine TR-kollegaer. TR-kollegaer, fra daginstitutioner, sfo´er, klubber og specialområdet.

Jeg er stolt af mit fag og stolt af, at vi som pædagoger arbejder for, at skabe de bedste betingelser for børn, unge og ældre. Der er dog stadig meget at arbejde for, når det kommer til betingelserne for at udføre vores arbejde. Vi skal bl.a. arbejde for bedre normeringer, forberedelsestid og mere i løn. For mig er det ikke et enten/eller, men både/og. Vi er på vej, men ikke i mål.

Jeg mener det er vigtigt, at bestyrelsen er sammensat af pædagoger med forskellig baggrund. Som fagforening mener jeg, at BUPL Nordsjælland hele tiden skal have fingeren på pulsen i forhold til hvilke udfordringer og behov vi som medlemmer har. Jeg vil fortsat gerne være en del af bestyrelsen, så jeg kan byde ind med praksisoplevelser/fortællinger fra hverdagen og via bestyrelsesarbejdet være med til at sætte retning for BUPL Nordsjælland.

 

Dorte Ellegaard

Dorte Ellegaard

Jeg hedder Dorte Ellegaard, og jeg stiller op til både næstformandsposten og Hovedbestyrelsen.

Det kan nok ikke komme bag på mange, at mit største fokus de næste år ligger på løndelen. Og specielt på hvordan vi kan udnytte de konklusioner og eventuelle anbefalinger løntrukturkomitéen kommer med, i vores arbejde for at reducere vores lønefterslæb. Jeg tror ikke på, at vores arbejde med lønefterslæbet er færdigt med komitéens anbefalinger. Men mit håb er, at vi får taget de første skridt mod et lønniveau, der matcher vores uddannelse.

OK-24 bliver næste skridt på vejen, men vi skal allerede nu forberede os grundigt på dette. Vi ved. at der er elementer i overenskomsten, der udfordrer os

Vi har rejst og vundet en del sager, hvor kommuner nedlægger lederstillinger uden at diskutere placering af ledelsesansvar med os. Det har vi stadig fokus på, for der er brug for reel, faglig daglig ledelse.

Vi har også en udfordring med støttepædagogbegrebet. Kommunerne inkluderer i vid udstrækning, men samtidig med dette udhuler de hele tænkningen om støttepædagoger. Kan vi tænke overenskomstbegreber (og løn), der passer bedre til den virkelighed, vi lever i?

Og så taler vi pludselig ikke mere kun om løn, men også vilkår og arbejdsmiljø. Og rekruttering! Og fastholdelse! Og pædagogik!

Når jeg både er i Hovedbestyrelsen og har den lokale vinkel som næstformand giver det mulighed for at udbrede diskussionerne, så man som pædagog og leder oplever, at hovedbestyrelsens beslutninger giver mening, og at jeres hverdag bliver grundlaget for hovedbestyrelsens beslutninger.

Jeg stiller mig hermed til rådighed for at forsætte kampene for pædagoger og lederes ret til ordentlig løn, gode arbejdsvilkår og anerkendelse af vores vigtige arbejde.

 

Per Alexander Bruhn

Per Alexander Bruhn

Jeg hedder Per Bruhn og jeg er pædagog og TR i Børnehuset Lærkereden i Lyngby-Taarbæk kommune. Nu har jeg længe været med ude på Campus sammen med Eline og fortælle om specialisering og arbejdsmarked, og jeg kan slet ikke få nok af det fagpolitiske arbejde.

Derfor stiller jeg op og med følgende mærkesager:

  1. Faglig profilering: Hvordan profilerer vi os professionelt i vor tids konkurrencestat og præstationskultur? Jeg tror at buzzwords som "stolt pædagog" og "faglig stærk" preller af på New Public Management kulturen, og en klar præcisering af vores utrolig komplekse kerneopgave i et hastigt forandrende samfund, for børn og unge - og i forlængelse, deres forældre, vil kunne hjælpe til at stille os stærkere i både den offentlige opinion og ved kommende forhandlinger, såsom OK24. Derudover tror jeg også, at man skal tænke i nye baner for at fange de unge mennesker, der skal vælge uddannelse.
  2. Den nødvendige digitalisering. Dette er især møntet på dagtilbudsområdet, som over det seneste år har skulle implementere AULA, som mange steder har erstattet håndskrevne krydslister og udprintede billeder. Hvordan ruster vi os, så vi ikke skal spilde tid på, at det driller, og så vi ikke fremstår som ikke-digitaliserede dinosaurer? At vi som pædagoger mestrer de redskaber vi er givet, udviser også professionalisme, men det er svært at nå så langt, når vi ikke får det ind under huden. Derfor foreslår jeg en ekstra indsats på brug af digitale midler.

Jeg kunne blive ved med emner som normeringer, løn, pædagoguddannelsen og arbejdsmiljø, men det er nærmest givet at det også er topprioriteter.

 

Rune Schumann

Rune Schumann

Jeg hedder Rune Schumann, er 45 år gammel og har været pædagog siden 2002. Til dagligt arbejder jeg som skolepædagog på en specialskole for børn og unge med særlige behov. Udover at være skolepædagog er jeg også TR, og det har jeg være i 7 år på BUPLs område. Jeg har også tidligere været TR på SLs område i 4 år.

Jeg har været en del af BUPL Nordsjællands bestyrelse i lidt over 4 år, og for mig er det politiske arbejde vigtig og det vil jeg gerne forsat være en del af. Nogle af min fokus punkter er bl.a. pædagoguddannelsen, vores lønefterslæb og de politiske drøftelser om hvilken retning BUPL og BUPL Nordsjælland skal gå i.

For mig er det vigtig at bestyrelsen er sammensat af en bred vifte af pædagoger med forskellig område baggrund, så bestyrelsen favner bredt i medlemsinteresser. Jeg vil i mit bestyrelsesarbejde have et særlig fokus på det specialpædagogiske område.

 

Yvonne Larsen

Hej !

Jeg hedder Yvonne Larsen, jeg er 56 år og jeg blev uddannet socialpædagog i 1993 fra Københavns Socialpædagogiske Seminarium i Sydhavnen. Jeg har arbejdet indenfor specialområdet i en hel del år og de seneste år, har jeg arbejdet indenfor børnehaveområdet.

Jeg har siddet i BUPL Nordsjællands bestyrelse i snart 4 år og håber på genvalg, da jeg slet ikke er færdigt med at lære nyt.  

Jeg valgte at gå ind i det fagpolitiske, da jeg følte, at jeg var meget langt fra dem, der varetog min løn, mine arbejdsvilkår og meget andet.

Jeg er i min tid i bestyrelsen blevet en del klogere, bl.a. at ting tager tid. Ind imellem synes jeg, at ting tager lidt for lang tid.

Jeg synes det er spændende at være en del af den fagpolitiske udvikling, at kunne komme med mine synspunkter, tanker og meninger i forhold til de dialoger m.m. vi har i bestyrelsen. Jeg synes, at mine input, da jeg arbejder på gulvet i en børnehave, er vigtige. Jeg elsker mit arbejde, den glæde og udvikling børnene viser hver dag.

Jeg ville dog ønske, at jeg havde flere pædagogiske kollegaer, så vi kunne give børnene en bedre hverdag, med omsorg, nærvær, udvikling og meget mere.

Jeg synes det ville være fantastisk, hvis vi fik fagforeningerne til at arbejde mere sammen eller at de fusionerer med hinanden. Her tænker jeg på BUPL og SL, da pædagoguddannelserne blev slået sammen 1994. Jeg synes det er underligt, at der er 2 fagforeninger, når vi som 1 kunne stå bedre i fagbevægelsen. Vi arbejder med mange af de samme mennesker, og jeg tror, at vi kunne have stor gavn af, at være sammen i forhold til dem vi tager os af dagligt og ikke mindst i forhold til at stå sammen og få bedre arbejdsforhold ved at være en.

Det jeg har nævnt heri, er noget jeg gerne vil være en del af og arbejde videre med.

Håber vi får en spændende aften til generalforsamlingen, vi ses.

Caroline Kjær Juul
Valgpræsentation på dagen.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.