AMR-Portræt: ”For mig er et godt arbejdsmiljø et sted, hvor der er psykologisk tryghed, et sted hvor man kan dele sine bekymringer…”

I uge 43 er det International uge for arbejdsmiljø, i den forbindelse har vi besøgt Michele, som er AMR i Grønnebakken til en snak om, hvad de vigtigste AMR-opgaver er og hvad hun ser som et godt arbejdsmiljø. Læs hele interviewet nedenfor.
Michele - AMR
Michele, AMR i Grønnebakken i Gentofte, har arbejdet i dagtilbud i 17 år.

Hvad motiverede dig til at blive AMR?

Michele er AMR

Det var op til, at vi skulle have valg til AMR, og så havde jeg en del kollegaer, der begyndte at sige: ”ej kunne det ikke være noget for dig, vi synes du ville være god til det. Du er i forvejen hele tiden opmærksom på, hvordan vi har det, og hvad der sker”. Så det var med et kærligt spark fra nogle gode kollegaer, som så et potentiale. 
Jeg havde også leget lidt med tanken om måske at stille op, men det var helt klart, det med at nogle kollegaer troede på, at jeg ville være god til opgaven, der gav det ekstra skub, der gjorde jeg tænkte: ”nu gør jeg det”. Og så har jeg været det lige siden.
 
Hvad ser du som den vigtigste opgave for dig som AMR?
Der er mange vigtige opgaver som AMR, både i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det vigtigste for mig er dog at varetage mine kollegaers interesser og behov. Jeg har arbejdet i dagtilbud i snart 17 år, og vi pædagoger er presset som aldrig før, og det bliver svære at finde gode pædagoger og at fastholde dem vi har. Dette giver ofte udslag i vores psykiske arbejdsmiljø, og derfor ser jeg helt klart det som min vigtigste opgave i hverdagen. 
Grønnebakken hvor jeg arbejder, skal være et rart sted at færdes i for alle både kollegaer, samarbejdspartnere, forældrene samt vores kerneopgave: børnene. Det skal være et sted, hvor man føler sig tryg, når man møder på arbejde. Vi skal have en god stemning. Det skal gerne være et godt og psykologisk trygt miljø at træde ind i. Man skal kunne tale om ting, også hvis det er svært, man skal kunne stille kritiske, og gerne konstruktive, spørgsmål til ens kollegaer. Det skal være et trygt sted, hvor folk tør ytre sig. Det ser jeg nok som det vigtigste at være med til sker­ - i samarbejde med ledelsen og MED-gruppen.
Jeg har også haft æren af at blive inviteret op på rådhuset flere gange, for at fortælle om uddannelsesmuligheder for opkvalificering samt fastholdelse og rekruttering af pædagoger. Her tager jeg enhver chance jeg har for at fortælle cheferne og lederne, hvordan de kan hjælpe og støtte deres medarbejder bedst muligt, samt informere de ansatte om deres muligheder i forhold til uddannelsesaftaler m.m. Så jeg griber enhver lejlighed jeg får, for at italesætte hvor vigtigt vores arbejdsforhold er for, at vi kan yde vores bedste og holde til vores arbejde længst muligt.
 
Hvis du skulle opfordre andre til at blive AMR, hvad ville du så sige til dem? 
Gør det! Jeg synes det er fedt. Jeg kan godt lide at være med til, at vi har det godt, og at det er et trygt sted at være på arbejde. Jeg kan godt lide at være en af dem, der går forrest og viser det gode eksempel ved at gøre det selv. Jeg kan mærke, hvordan jeg er blevet en bedre pædagog, og menneske, af den viden jeg har fået gennem tiden som AMR. 
Det er vigtigt at huske på, at man ikke er alene om opgaven, det er en kultur, man bygger op sammen med sine kollegaer, fordi det gode arbejdsmiljø er vores allesammens opgave. Som tillidsvalgt er man dog sammen med sin leder, dem der bærer fanen og går forrest. Og jeg tror, at hvis man har det in mente, så er det nok knapt så scary at kaste sig ud i, for det er ikke en opgave, man står med alene. 
 
Hvad er et godt arbejdsmiljø for dig?
For mig er et godt arbejdsmiljø et sted, hvor der er psykologisk tryghed, et sted hvor man kan dele sine bekymringer eller sige ”hvorfor gør vi det på den måde”, ”kunne vi evt. prøve at gøre dette i stedet for”, ”jeg har brug for sparring” og det er uanset om det er pædagoger, leder, køkkenmedarbejder, medhjælperen eller vikaren, det er alle, der skal føle og mærke, at de er en vigtig del af dette hus.  
Det skal gerne være et sted, hvor folk er glade for at møde ind på arbejde. Et sted, hvor vi spiller hindenden hinanden gode og bruger hinandens ressourcer bedst muligt. Det er OK, at vi er forskellige, og at vi har nogle forskellige ting at byde ind med. De ældre medarbejdere, kan måske ikke længere gå på lange turer, men de kommer med en ro og et nærvær der skaber tryghed for både børn og voksne. De unge har måske ikke så meget praksis erfaring, men kommer med en masse ny energi og nye måder at se praksis på. Vi bidrager alle sammen med noget forskelligt, og sammen er vi med til at skabe et godt sted at være, hvor vi konstant udvikler os, ikke kun som mennesker, men også fagligt.

Er du interesseret i rollen som AMR, kan du bliver klogere her.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.